Aula VŠB-TUO

Aula je reprezentativní budovou naší univerzity. Probíhají zde přednášky, konference, promoce, ale i pravidelné programy pro školy a veřejnost.


Během Noci vědců můžete na jejích chodbách zažít odlévání medaile, stavbu mostů a tunelů, komentované ukázky robotů, studentské formule,
dronů, modelů jeřábu a výtahů, gravírování, kybernetických hraček a další. Ve dvou sálech si můžete poslechnout přednášky Magické světlo,
Jak se změnila naše komunikace, Člověk a krajina, Voda je život, Vidět neviditelné (nanotechnologie) a další na témata bankovnictví,
stavebnictví, architektura v průběhu století.

Obrázek

 

Program

17:00 - 17:30 | přednáška
místnost NA3

Člověk a krajina

Jak se měnil postoj člověka k životnímu prostředí v Českých zemích a jak přetvářel krajinu. Nejhorší ekologická pohroma dneška v ČR.

Jana Nováková, Hornicko-geologická fakulta

17:00 - 17:30 | komentovaná ukázka
velký sál za oponou

Luminiscenční show

Umíme „vyrobit“ světlo v baňkách chemickou reakcí! Pomocí fluorescence, fosforescence a dalších světelných dějů bankéři kontrolují bankovky, tanečnice ověšené kroužky anebo světlušky svítí v noci. Zveme vás do království tmy a barevných světel!

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

17:00 - 17:45 | přednáška
místnost NA2

Vidět neviditelné

Proč se zvídavý člověk nespokojil s tím, co vidí pouhým okem, a jak pronikl do mikrosvěta? A co víc, v posledních desetiletích dokonce do nanosvěta! Seznámíme vás s vývojem zobrazovacích technik od lupy, přes optické mikroskopy až ke špičkovým elektronovým mikroskopům.

Daniela Plachá, Centrum nanotechnologií

Americký spisovatel a myslitel, unitářský pastor, filozof, zpěvák, ale také učitel a hlavně autor bestselleru Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Člověk, který svými myšlenkami ovlivnil miliony lidí na celém světě – jen této knihy se prodalo přes 20 milionů výtisků. Čtyřikrát objel svět, stal se mnichem v zen-budhistickém klášteře, pracoval jako kovboj, barman i učitel hry na kytaru. Má několik vysokoškolských titulů, ale jak i titul výše zmíněné knihy prozrazuje, za tu nejdůležitější považuje školu života.

 

A právě to je i jeho poselstvím, které k lidem vysílá krátkými fejetony ve svých knihách. Jeho texty primárně neformulují velké myšlenky – ty přicházejí samy teprve ve čtenářově hlavě. Píše o všedních věcech, které každý zná a prožívá, a přesto o nich nemluví. Dokáže se čtenáře dotknout někde hluboko na duši, kde ani netušil, že někdo dosáhne. A to je právě to kouzlo, které na Robertu Fulghumovi jeho čtenáři tolik zbožňují.

 

17:45 - 18:30 | přednáška
místnost NA3

Stavební materiály

Stavební materiály před 100lety a dnes. Z jakých materiálů se stavělo kdysi a z čeho se staví dnes.

Pavel Mec, Fakulta stavební

18:00 - 18:45 | přednáška
místnost NA2

Jak se změnila naše komunikace

Od psaní dopisů, poštovních poslů, přes telegraf, telefon až po IP telefonii a kyberprostor. Vojenské a strategické zprávy v minulosti byly a stále zůstávají šifrované. Naším soukromím zahýbal internet, ale  umíme se v něm bezpečně pohybovat?

Filip Řezáč, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Pracuje jako odborný asistent na Katedře telekomunikační techniky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Zabývá se problematikou přenosu hlasu a videa v IP sítích (technologie VoIP), IT bezpečností, vývojem nových aplikací z oblasti IP telefonie a modelováním zatížení komunikačních sítí v krizových situacích. Je absolventem oboru Mobilní technologie a Telekomunikační technika, kdy obhájil doktorát na téma Distribuce hlasových zpráv v krizových situacích. V průběhu studia absolvoval několik stáží na prestižní univerzitě v Miláně a v rámci odborných přednášek prezentoval ve Spojených státech, Německu a Velké Británii. Je autorem více než 85 odborných  článků a softwarových aplikací, spoluautorem několika vysokoškolských skript a technických zpráv. V průběhu doktorského studia obdržel cenu děkana Fakulty elektrotechniky a informatiky za dosažené výsledky a v roce 2015 získal ocenění Best Paper Award na mezinárodní konferenci v Polském Brúnowě. Je členem redakční rady odborného časopisu AEEE a působí zde v roli Copy Editora. Je také členem odborné skupiny LIPTEL.

18:15 - 18:45 | komentovaná ukázka
velký sál za oponou

Luminiscenční show

Umíme „vyrobit“ světlo v baňkách chemickou reakcí! Pomocí fluorescence, fosforescence a dalších světelných dějů bankéři kontrolují bankovky, tanečnice ověšené kroužky anebo světlušky svítí v noci. Zveme vás do království tmy a barevných světel!

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

18:45 - 19:30 | přednáška
místnost NA3

Historie našeho centrálního bankovnictví

Každá země potřebuje instituci, která  spravuje její peněžní a bankovní systém, což bývá zpravidla centrální banka. Jak se rodilo centrální bankovnictví v nově vzniklém Československu? Kdo řídil měnovou politiku, když centrální banka byla založena až v r. 1926? Jak vznikly zlaté měnové rezervy? Jaký byl vývoj centrálního bankovnictví během 2. sv. války a za socialismu? Co dělá naše centrální banka (ČNB) dnes? 

 Lenka Spáčilová, Ekonomická fakulta

19:00 - 19:30 | přednáška
aula NA2

Historie využívání páry

Seznámíme vás s 2000 let starým parním strojem zvaným Aeolitila. Jakou cestu člověk urazil než zkonstruoval funkční parní stroje a turbíny? Pára změnila náš svět a nastartovala průmyslovou revoluci. Potřebujeme její sílu i dnes? 

Petr Pavlík, Fakulta strojní

19:30 - 20:00 | komentovaná ukázka
velký sál za oponou

Luminiscenční show

Umíme „vyrobit“ světlo v baňkách chemickou reakcí! Pomocí fluorescence, fosforescence a dalších světelných dějů bankéři kontrolují bankovky, tanečnice ověšené kroužky anebo světlušky svítí v noci. Zveme vás do království tmy a barevných světel!

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

19:45 - 20:30 | přednáška
Aula NA3

Co stavěli, co psali, co říkali

100 let československé a české architektury v porovnání praxe a teorie. Když vznikaly stavby historizující, jiní křičeli a volali po změně a avantgardě. Když bouřila 90. léta, mnozí mluvili o přísnosti. Šly architektonická praxe a teorie ruku v ruce nebo stály proti sobě? 10 příkladů, každý z jednoho desetiletí existence naší země. 

Tomáš Čech, platforma POLYCHROME

Tomáš Čech Pracuje jako architekt, novinář a lektor. V roce 2016 založil platformu POLYCHROME, která chce vytvářet architekturu odpovídající různorodosti dnešních dní. Zároveň popularizuje a vysvětluje architekturu veřejnosti, především dětem a mládeži, a přitom se zaměřuje na soudobé nástroje navrhování a rozvoje. Působí jako lektor Letní školy architektury, je pravidelným průvodcem Dne architektury.


Píše pro webový magazín Czechdesign a publikoval v časopise ARCH nebo v magazínech EARCH. a Homepix. Založil spolek ARCHOS pořádající přednášky a podporující sebevzdělávání na poli architektury. 

POLYCHROMEARCHOS

20:00 - 20:45 | přednáška
místnost NA2

Magické světlo

Jak moc potřebuje člověk světlo k životu? Kdy světlo pomáhá a kdy může škodit? Přednáška pojednává o tom, co je citlivé světlo, o magii laserů, světlu jako nositeli informací a o možnostech optických komunikací.

Vladimír Vašinek, Fakulta elektrotechniky a informatiky

20:45 - 21:15 | komentovaná ukázka
velký sál za oponou

Luminiscenční show

Umíme „vyrobit“ světlo v baňkách chemickou reakcí! Pomocí fluorescence, fosforescence a dalších světelných dějů bankéři kontrolují bankovky, tanečnice ověšené kroužky anebo světlušky svítí v noci. Zveme vás do království tmy a barevných světel!

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

20:45 - 21:15 | přednáška
místnost NA3

Stavby pod zemí

Poznejte s námi stoletou historii českého podzemního stavitelství. Poznejte nejvýznamnější stavby, kterých jste si možná ani nevšimli. Jak nám sloužily v časech dobrých, a pomáhaly v časech zlých? V čem spočívají jejich výhody a jaké problémy mohou nastat při jejich vzniku a používání?

 Miroslav Pinka, Fakulta stavební

Ing. Miroslav Pinka (*1986) V současné době je studentem doktorského studia a působí na katedře Geotechniky a podzemního stavitelství na Stavební fakultě VŠB - Technické univerzity Ostrava. Zabývá se výzkumem vlivu technické seizmicity na stavební objekty a podzemní stavby, publikuje v tuzemských i zahraničních časopisech (například Tunel) a na konferencích, například International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM. Je zapáleným popularizátorem stavebnictví a techniky, jeho originální exponáty zaujaly návštěvníky na letošních veřejných akcích Kopřivnických dnech techniky, na Festivalu v ulicích i Colours of Ostrava.Aktivity v průběhu celého večera

17:00 - 22:00 | workshop
chodba

Architektura v kostce

Dřevěné kostky rozzářily oči dětem před 100 lety stejně jako dnes. Přijďte si zahrát na architekty a stavitele z nestárnoucích stavebních prvků!

Fakulta stavební

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Budou za nás přemýšlet roboti?

Před 100 lety to bylo sci-fi. Dnes je jasné, že roboti v mnoha oblastech člověka nahradí. Ale pracují opravdu sami? Naštěstí platí, že konstruktérem, který jim vdechne život, je člověk!

Staňte se konstruktérem a vývojářem, v našich kroužcích kybernetiky k tomu vedeme děti již od malička. Ukážeme vám zařízení, které sleduje a rozpozná projíždějící auta, a  může nebo nemusí je vpustit za bránu, lavičku nabušenou elektronikou, elektronické a logické hry. K tomu všemu potřebujeme hodně elektrické energie. Víte, jak se přenáší na dálku, jakou má sílu a co vše dokáže?

- Jak se stát technikem a vědcem

- Sestav robotické vozidlo a projeď závodní dráhou

- Interaktivní a hrací lavička

- Teslův transformátor

- Monitorování vjezdu vozidel

- Logické hry

- Robot ovládaný pohyby – kvíz a hra

Fakulta elektrotechniky a informatiky

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Česká věda světlem na dřevo

Vtiskněte světlem na dřevo vlastní vzpomínku a odneste si ji domů. Vývoj laserových strojů a vernisáž gravírovaných obrazů s důležitými milníky české vědy.

Fakulta strojní

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodby

Čisté životní prostředí

Jak vypadal odpadkový koš před 100 lety, v 50. letech min. století a v současnosti? Co jsme nosili v nákupní tašce před dobou plastovou a co kupujeme dnes? Vyzkoušejte hmatovou poznávací hru s tříděním odpadů, poznejte, jak funguje vodní filtr, a seznamte se s mikroorganismy, které žijí ve vodě. Jsou užitečnými pomocníky nebo nebezpečím pro lidstvo?

Co s tím? Co můžu udělat já?

- Smyslové třídění odpadů

- Sestav si svůj vodní filtr a vyčisti vodu

- Bakterie a kvasinky

- Voda není samozřejmost

Hornicko-geologická fakulta

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Historie dronů

Víte, jak fungují létající drony? Projděme si jejich historii od počátku do současnosti a podívejte se jak se dron staví.

Fakulta strojní

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Historie měřidel v elektrotechnice

Ukázky měřících přístrojů, které se používaly v eletrotechnice. Liší se jen designem nebo jsou současná měřidla přesnější? 

Fakulta elektrotechniky a informatiky

17:00 - 22:00 | výstava
chodba

Historie počítání

V naší komentované výstavě s funkčními exponáty překročíme hranice století a představíme vám, jak lidé počítali. Od prstů na rukou, posunování kuliček přes jednoduché mechanické stroje, elektrické počítačky, počítače až po superpočítač.

Ostravská univerzita a popularizace VŠB-TUO

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Jeřáby a výtahy - přežijí další století?

Tam, kde není dost místa na šikmé dopravní pásy nebo schody, stavíme svislé dopravníky - výtahy. Na modelech a příkladech ukážeme, jak se změnila tato doprava osob a materiálu v průběhu století?

Fakulta strojní

17:00 - 22:00 | workshop
chodba

Most Leonarda Da Vinciho

Navržen před 500 lety a pořád funkční! Postav si most podle návrhu Da Vinciho a vyzkoušej, jak je pevný.

Fakulta stavební

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Od papírových map k virtuální realitě

Jak se tvořily mapy Ostravy před 100 lety? A jak se během staletí proměnilo naše území? Doba pokročila a s ní i moderní technologie. Zažijte všemi smysly, jak vypadají mapy ve virtuální realitě.

Hornicko-geologická fakulta

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Rychlá kola

Studentská formule - Představujeme vám vůz, který každým rokem studenti navrhují, konstruují a závodí v něm na mezinárodních závodech.
Motorka – Aktivní změnou geometrie podvozku se z ní v okamžiku stane závodní silniční speciál nebo naopak obratnější městský skútr
Simulátor formule – Vyzkoušejte své řidičské schopnosti ve formuli! Co na tom, že se zatím jedná jen o simulátor.
Simulátor létání – Zalétejte si po světě. A nic se vám při tom nestane!

Fakulta strojní, Institut dopravy

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Stavby během století

Jak se stavělo před 100 lety a jak dnes? Jak docílíme toho, aby nás stavby přežily? Čím se liší materiály minulosti a ty dnešní? Budeme stavět z betonu i v dalších stoletích? Umíme prověřit bezpečnost, stáří a poškození betonu a dalších stavebních materiálů. Jak a proč dnes používáme ve stavebnictví termokameru? Staví se i pod zemí. Ukážeme vám použití prostředků trhacích prací a modely strojů pro výstavbu tunelů.K postaveným domům, tunelům a dalším stavbám se musíme nějak dopravit. Jak se za 100 let změnily stavby silnic, dopravní značení nebo světelná signalizace?

- Stavební váhy aneb ZVÁŽÍME SI VÁS…
- Konstrukce z Merkuru
- Stavební diagnostika
- Pohled do nitra staveních materiálů
- Trocha výbuchů, abychom mohli stavět
- Jak se staví tunel
- Co umí termovizní kamera?
- Paneláky! Zaslouží si naši pozornost?
- Stavby očima studentů architektury (výstava modelů)
- Co se změnilo na našich silnicích za 100 let

Fakulta stavební

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Svět pod mikroskopem

Mikroskopy patří mezi nejvšestrannější přístroje pro pohled do mikrosvěta. Přijďte a poznejte s námi vlastnosti a krásu materiálů.  A co víc, díky stále dokonalejší technice – elektronovým mikroskopům, se můžeme podívat do nanosvěta! 

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Theremin

Zajímají Vás elektronické hudební nástroje? Máme bezkontaktní hudební nástroj theremin – přijďte si poslechnout zvuky, které jsou oblíbené ve filmové, experimentální i populární hudbě, přijďte sledovat časové průběhy a frekvenční spektra generovaných tónů na osciloskopu, a zjistit, jak lze využít antény a oscilátory.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Tření - motor nebo brzda v dopravě?

Jezdící schody, pásy u pokladen nebo na stavbách, to všechno jsou dopravníky. Co všechno hraje roli při pohybu předmětů nebo osob, koneckonců při chůzi? Na jednoduchých modelech vám vysvětlíme základní dopravní principy pomocí tření.

Fakulta strojní

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Vidět neviditelné

Proč se zvídavý člověk nespokojil s tím, co vidí pouhým okem, a jak pronikl do mikrosvěta? A co víc, v posledních desetiletích dokonce do nanosvěta! Seznámíme vás s vývojem zobrazovacích technik od lupy, přes optické mikroskopy až ke špičkovým elektronovým mikroskopům.

Centrum nanotechnologií

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Virtuální a rozšířená realita

Pohled kouzelnými brýlemi do virtuálních světů. Uvidíte nevídané… jen si sáhnout.

Fakulta elektrotechniky a informatiky

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
chodba

Zajeté blesky

Poznejte vlastnosti bleskového elektrického výboje a jakou roli hrál v historii lidstva. "Jakubův žebřík" umí snadno vyrobit blesky vytvářející umělecká díla, tzv. Lichtenbergovy obrazce. Ale nenechte se zmást, blesky mohou být i nebezpečné!

Fakulta elektrotechniky a informatiky

17:00 - 22:00 | workshop
chodba

Zedničina, to je dřina

Nejen před 100 museli zedníci umět vyskládat roh. Zvládnete to i vy?

Fakulta stavební

Aula VŠB-TUO
Budova IT4Innovations
Budova CPIT
Geologický pavilon
Budova IET
Knihovna VŠB-TUO
Planetárium
Dolní Vítkovice
Filozofická fakulta OU
Pedagogická fakulta OU
Vědecká knihovna
Přírodovědecká fakulta OU
Budova FBI
Areál Lékařské fakulty
Mikrobus 1
Vědecký bus 1
Lékařská fakulta OU
Mikrobus 2
Mikrobus 3
Vědecký bus 2
Vědecký bus 3
Vědecký bus 4
Vědecký bus 5
Vědecký bus 6
Fakulta sociálních studií OU