Budova IET

Institut environmentálních technologií je výzkumně-vzdělávacím pracovištěm VŠB-TUO. Spolupracujeme s průmyslem, dalšími výzkumnými a také veřejnými institucemi a řešíme úkoly, které kombinují znalosti chemie, fyziky, technologií a procesního inženýrství. V našich laboratořích vám ukážeme, jak můžeme likvidovat nečistoty v ovzduší účinkem záření a speciálních katalyzátorů, jak přetvořit odpady na další využitelný materiál, jak z odpadu získat energii a řadu dalších zajímavých věcí.  Během Noci vědců bude také létat a svítit naše speciální vzducholoď, která měří znečištění ovzduší ve výškách, kam se jen tak s přístroji nedostaneme.


http://www.ietech.eu

 

Obrázek

 

ProgramAktivity v průběhu celého večera

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
vestibul

Bioodpad je zdroj energie pro půdu i pro nás

Třídit bioodpad má cenu! Kompostárny a bioplynové stanice ho zpracují na hnojivo pro pěstování potravin nebo z něj dále vyrobí palivo pro auta a stroje. V naší laboratoři vám celý proces představíme jako na dlani.

Institut environmentalních technologií VŠB-TUO (IET)

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
laboratoř 120

Energie z odpadů

V blízké budoucnosti nás čeká zákaz skládkování. Co potom s odpady? Dají se z nich získávat další materiály a energie? V naší poloprovozní spalovně na tom intenzivně pracujeme!

Institut environmentalních technologií VŠB-TUO (IET)

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
laboratoř 211

Jak běhá světlo s nečistotou o závod

Před vašimi zraky uspořádáme závod nezbedných polutantů se strašně chytrými a rychlými fotokatalyzátory. To vše v doprovodu světla. Jak to dopadne?

Institut environmentalních technologií VŠB-TUO (IET)

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
laboratoř 209

Jak to chodí ve vodě

Ukážeme vám, že ve vodě nic nezůstává v klidu. Vodní organismy, částečky barvy, rozpuštěné látky a nakonec i voda sama neustále vykonávají pohyb. Pozor, ať vám naše představení neobyčejné vody neuteče!

Institut environmentalních technologií VŠB-TUO (IET)

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
laboratoř 208

Molekuly v pohybu

V celém vesmíru se látky pohybují z prostředí, kde jich je více směrem tam, kde jich je méně. Pohybují se samovolně, ale trvá jim to příliš dlouho. A tak do hry musejí vstoupit inženýři, aby to zrychlili.

Institut environmentalních technologií VŠB-TUO (IET)

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
laboratoř 204

Ovzduší v pohybu

Na čistotě vzduchu velmi záleží. Spolu s kyslíkem vdechujeme další plyny, nečistoty a příměsi. Ukážeme
vám, jak naše ovzduší chrání tzv. katalyzátory a jak rozpoznáme plynné složky, které nelze vidět ani cítit.

 

Institut environmentalních technologií VŠB-TUO (IET)

Aula VŠB-TUO
Budova IT4Innovations
Budova CPIT
Geologický pavilon
Budova IET
Knihovna VŠB-TUO
Planetárium
Svět techniky Ostrava (STC)
Malý svět techniky U6
Filozofická fakulta OU
Pedagogická fakulta OU
Vědecká knihovna
Přírodovědecká fakulta OU
Budova FBI
Areál Lékařské fakulty
Mikrobus 1
Vědecký bus 1
Lékařská fakulta OU
Mikrobus 2
Mikrobus 3
Vědecký bus 2
Vědecký bus 3
Vědecký bus 4
Vědecký bus 5
Vědecký bus 6