Budova IET

Institut environmentálních technologií je výzkumně-vzdělávacím pracovištěm VŠB-TUO. Spolupracujeme s průmyslem, dalšími výzkumnými a také veřejnými institucemi a řešíme úkoly, které kombinují znalosti chemie, fyziky, technologií a procesního inženýrství. V našich laboratořích vám ukážeme, jak můžeme likvidovat nečistoty v ovzduší účinkem záření a speciálních katalyzátorů, jak přetvořit odpady na další využitelný materiál, jak z odpadu získat energii a řadu dalších zajímavých věcí.  


http://www.ietech.eu

 

Obrázek

 

ProgramAktivity v průběhu celého večera

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
vestibul

Bioodpad

Třídit bioodpad má cenu! Kompostárny a bioplynové stanice ho zpracují na hnojivo pro pěstování potravin nebo z něj dále vyrobí palivo pro auta a stroje. V naší laboratoři vám celý proces zpracování biodpadu, jako zdroje energie pro půdu i pro nás, představíme jako na dlani.

Institut environmentálních technologií

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
laboratoř 204 + venku

Ovzduší jako věda

Na čistotě vzduchu velmi záleží. Spolu s kyslíkem vdechujeme další plyny, nečistoty a příměsi. Ukážeme vám, jak naše ovzduší chrání tzv. katalyzátory a jak rozpoznáme plynné složky, které nelze vidět ani cítit. Naše dálkově ovládaná vzducholoď měří znečištění ovzduší v místech, kam se jen tak s přístroji nedostanete.

Institut environmentálních technologií 

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
laboratoř 124

Polymery všude kolem nás

Používání polymerů přineslo lidstvu mnoho výhod. Dá se říci, že jsme se jimi úplně obklopili. Teď ale přichází doba, že nevíme, jak se jich zbavit.

Institut environmentálních technologií

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
laboratoř 120

Století odpadů a ovzduší

V blízké budoucnosti nás čeká zákaz skládkování. Co potom s odpady? Dají se z nich získávat další materiály a energie? V naší poloprovozní spalovně na tom intenzivně pracujeme!

Institut environmentálních technologií 

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
laboratoř 209

Století vody

Víme, co pijeme? Přijďte se podívat, jak se změnila čistota vody v přírodě za posledních sto let, jak se vyvíjely metody pro sledování kvality vody, a jak probíhá moderní výzkum v oblasti čištění vod.

Institut environmentálních technologií

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
laboratoř 211

Vylepšili jsme úklid za sto let

Přispíváme k výzkumu a vývoji nanonátěrů, které umí likvidovat bakterie a nečistotu. O tom se hospodyňkám před 100 lety mohlo jen zdát. Před vašimi zraky uspořádáme závod nezbedných polutantů se strašně chytrými a rychlými fotokatalyzátory. To vše v doprovodu světla. Jak to dopadne?

Institut environmentálních technologií

Aula VŠB-TUO
Budova IT4Innovations
Budova CPIT
Geologický pavilon
Budova IET
Knihovna VŠB-TUO
Planetárium
Dolní Vítkovice
Filozofická fakulta OU
Pedagogická fakulta OU
Vědecká knihovna
Přírodovědecká fakulta OU
Budova FBI
Areál Lékařské fakulty
Mikrobus 1
Vědecký bus 1
Lékařská fakulta OU
Mikrobus 2
Mikrobus 3
Vědecký bus 2
Vědecký bus 3
Vědecký bus 4
Vědecký bus 5
Vědecký bus 6
Fakulta sociálních studií OU