Filozofická fakulta OU

Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Reální 3, Ostrava

 

V prostorech na rohu Poštovní a Reální ulice býval hotel Royal s luxusní kavárnou. Dnes slouží ke studiu na Filozofické fakultě Ostravské univerzity. Známá rohová budova s vysokými klenutými okny přímo zve k návštěvě. S fakultou se můžete vydat hledat Středozem, poslechnout si o studiu na
univerzitách v zahraničí nebo si zkusit práci strojvedoucího.

 

Program Filozofické fakulty najdete v prostorách bývalé univerzitní menzy na ulici Reální blízko Jiráskova náměstí, spíše známého pod názvem Kuří rynek.

 

 

 

Obrázek

 

Program

17:00 - 17:30 | přednáška
menza

Paradoxy pohybu

Achilles nikdy nemůže dohonit želvu, která je jen pár kroků před ním. A už jste viděli letící šíp, který se ve skutečnosti nepohne ani o píď? Měli bychom automobily, letadla nebo rakety bez filosofie?

Dr. Vladimír Šiler, ThLic.

Katedra filozofie, FF, OU

Vystudoval teologii na Husitské teologické fakultě v Praze. Do roku 1990 působil jako duchovní Církve československé husitské, od roku 1990 je pedagogem na katedře filozofie FF OU, kde řadu let vykonával funkci vedoucího katedry. Absolvoval doktorské studium filozofie a religionistiky na HTF UK v Praze. Učil středověkou filozofii a religionistiku, později přidával i etiku. Zaměřil se zejména na profesní etiku (např. pedagogů, žurnalistů, sociálních pracovníků, neziskových organizací). Deset let učil také filozofii a etiku na katedře žurnalistiky FF UP v Olomouci. Nyní na katedře filozofie FF OU vypomáhá jako externista (emeritus), kde vyučuje aplikovanou etiku. Zabývá se rovněž filozofií a etikou v sociální práci a zajímá se o filozofii prostoru, architektury a urbanismu. Pokládá se spíše za pedagoga a publicistu než za vědce. Publikuje pedagogické, esejistické a popularizační texty.

 

17:30 - 18:00 | komentovaná ukázka
menza

S jazykem k jazyku

Možná se indoevropštinou dorozumívali již příslušníci nomádských kmenů, možná je teorie úplně jiná. Jeho historie je však dlouhá. Indoevropskými jazyka mluví více než 3 miliardy lidí na naší planetě. O tom, jak vznikala indoevropská jazyková rodina, ale i o současných slovanských jazycích, si můžete poslechnout na přednášce katedry slavistiky.

dr. Jiří Muryc, Dr. Jelena Kupcevičová, Dmitry Klymenko

Katedra slavistiky, FF, OU

Polonista PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., je absolventem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v oboru Polský jazyk. Jeho odborným zaměřením je studium jazykových kontaktů polštiny a češtiny, sociolingvistika, překladatelství a tlumočnictví. Od roku 2006 je jedním z organizátorů a porotců prestižní celostátní soutěže pro studenty filologických oborů Den s překladem a je autorem vysoce odborně ceněné publikace „Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku“. V současné době je vedoucím katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

 

17:35 - 18:30 | přednáška
menza

Na návštěvu k sousedům

Program Erasmus+ nabízí mladým lidem zkušenosti. A studenti toho hojně využívají. Jak se učí na univerzitách v Německu a Rakousku? Jsme flákači, nebo jsou na nás v Česku kladeny větší požadavky? Otevřeně a upřímně vám o hodinách na sousedních univerzitách prozradí studenti, kteří Erasmus zažili na vlastní kůži.

Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Katedra germanistiky, FF, OU

Je absolventem Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde v roce 2011 dokončil doktorské studium Německé filologie se specializací na emoční lingvistiku. Pravidelně vyučuje tlumočení na Hochschule Zittau/Görlitz v Německu a v rámci programu Erasmus+ absolvoval studijní pobyty ve Vídni a Erfurtu. Byl řešitelem či spoluřešitelem projektů z oblasti translatologie a podnikové komunikace, v rámci nichž byly vytvořeny multimediální a interaktivní výukové materiály. Jeho oblastí zájmu je translatologie, výzkum odborného jazyka a nových médií. Na katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity působí jako odborný asistent se specializací na tlumočení a překlad, hospodářskou němčinu a podnikovou komunikaci. V rámci katedry je koordinátorem programu Erasmus+. Spolupracuje na překladech seriálových scénářů pro Českou televizi.

 

18:00 - 18:30 | přednáška
menza

Dobrodružství cestování na antický způsob

Cestování bylo v klasické řecko-římské antice běžnou součástí života.

Jaké však byly pohnutky těch, kteří se vydávali na cestu? A jak takové cestování vypadalo? Proč římská elita utíkala z města skýtajícího veškeré civilizační vymoženosti?

doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Katedra latinského jazyka a kultury, FF, OU

Lubor Kysučan (1968) působí jako docent na Katedře latinského jazyka a kultury FF OU. Ve své odborné práci se zabývá dějinami pozdní antiky, dějinami latinského jazyka, environmentálními dějinami starověkých civilizací a otázkami percepce přírody v klasickém starověku. Jeho zvláštní zájem náleží popularizaci antického odkazu a zkoumání jeho druhého života v pozdějších epochách evropské civilizace včetně naší současnosti. Této popularizaci se věnuje ve svých publikacích, výukových filmech i přednáškové činnosti. Je zakladatelem a spoluorganizátorem celonárodní soutěže v latině Certamen Latinum.

 

18:30 - 19:00 | přednáška
menza

Na návštěvu k sousedům

Program Erasmus+ nabízí mladým lidem zkušenosti. A studenti toho hojně využívají. Jak se učí na univerzitách v Německu a Rakousku? Jsme flákači, nebo jsou na nás v Česku kladeny větší požadavky? Otevřeně a upřímně vám o hodinách na sousedních univerzitách prozradí studenti, kteří Erasmus zažili na vlastní kůži.

Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Katedra germanistiky, FF, OU

Je absolventem Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde v roce 2011 dokončil doktorské studium Německé filologie se specializací na emoční lingvistiku. Pravidelně vyučuje tlumočení na Hochschule Zittau/Görlitz v Německu a v rámci programu Erasmus+ absolvoval studijní pobyty ve Vídni a Erfurtu. Byl řešitelem či spoluřešitelem projektů z oblasti translatologie a podnikové komunikace, v rámci nichž byly vytvořeny multimediální a interaktivní výukové materiály. Jeho oblastí zájmu je translatologie, výzkum odborného jazyka a nových médií. Na katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity působí jako odborný asistent se specializací na tlumočení a překlad, hospodářskou němčinu a podnikovou komunikaci. V rámci katedry je koordinátorem programu Erasmus+. Spolupracuje na překladech seriálových scénářů pro Českou televizi.

 

18:35 - 19:05 | komentovaná ukázka
menza

Francie a Španělsko – vezmeme vás na krátký výlet

Merci. Gracias. Tohle budou vaše slova, až se necháte pohltit krásou obou zemí a okusíte místní speciality.
Nechejte se unášet šarmem francouzských měst a temperamentem španělských rytmů. Čekají vás jazykové hry i krajové pochutiny. Přijďte a zjistěte, kolik francouzských a španělských slovíček se za tu krátkou návštěvu naučíte. Bienvenue, bienvenid@s!

Katedra romanistiky, FF, OU

19:00 - 19:30 | přednáška
menza

Paradoxy pohybu

Achilles nikdy nemůže dohonit želvu, která je jen pár kroků před ním. A už jste viděli letící šíp, který se ve skutečnosti nepohne ani o píď? Měli bychom automobily, letadla nebo rakety bez filosofie?

Dr. Vladimír Šiler, ThLic.

Katedra filozofie, FF, OU

Vystudoval teologii na Husitské teologické fakultě v Praze. Do roku 1990 působil jako duchovní Církve československé husitské, od roku 1990 je pedagogem na katedře filozofie FF OU, kde řadu let vykonával funkci vedoucího katedry. Absolvoval doktorské studium filozofie a religionistiky na HTF UK v Praze. Učil středověkou filozofii a religionistiku, později přidával i etiku. Zaměřil se zejména na profesní etiku (např. pedagogů, žurnalistů, sociálních pracovníků, neziskových organizací). Deset let učil také filozofii a etiku na katedře žurnalistiky FF UP v Olomouci. Nyní na katedře filozofie FF OU vypomáhá jako externista (emeritus), kde vyučuje aplikovanou etiku. Zabývá se rovněž filozofií a etikou v sociální práci a zajímá se o filozofii prostoru, architektury a urbanismu. Pokládá se spíše za pedagoga a publicistu než za vědce. Publikuje pedagogické, esejistické a popularizační texty.

 

19:10 - 19:40 | komentovaná ukázka
menza

Cestování ve 21. století: Zážitky a výpravy do neznáma

Katedra anglistiky a amerikanistiky vám nabídne jedinečnou smršť cestopisů, zážitků a informací ze zahraničních výprav.
Slovem svět – příběhy mizejících jazyků nebo Poselství prachu: Mýty a legendy Šošonů. To je jen zlomek cestopisů a publikací doc.Miroslava Černého, které vystaví na Noci vědců. Kromě toho se můžete těšit na postřehy studentů katedry z jejich cest v rámci programu Erasmus+. PS:Pokud natrefíte na stopaře, následujte jej.

Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF, OU

19:30 - 20:00 | komentovaná ukázka
menza

S jazykem k jazyku

Možná se indoevropštinou dorozumívali již příslušníci nomádských kmenů, možná je teorie úplně jiná. Jeho historie je však dlouhá. Indoevropskými jazyka mluví více než 3 miliardy lidí na naší planetě. O tom, jak vznikala indoevropská jazyková rodina, ale i o současných slovanských jazycích, si můžete poslechnout na přednášce katedry slavistiky.

dr. Jiří Muryc, Dr. Jelena Kupcevičová, Dmitry Klymenko

Katedra slavistiky, FF, OU

Polonista PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., je absolventem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v oboru Polský jazyk. Jeho odborným zaměřením je studium jazykových kontaktů polštiny a češtiny, sociolingvistika, překladatelství a tlumočnictví. Od roku 2006 je jedním z organizátorů a porotců prestižní celostátní soutěže pro studenty filologických oborů Den s překladem a je autorem vysoce odborně ceněné publikace „Obecné a specifické rysy polsko-české jazykové interference na českém Těšínsku“. V současné době je vedoucím katedry slavistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity.

 

20:00 - 20:30 | přednáška
menza

Dobrodružství cestování na antický způsob

Cestování bylo v klasické řecko-římské antice běžnou součástí života.

Jaké však byly pohnutky těch, kteří se vydávali na cestu? A jak takové cestování vypadalo? Proč římská elita utíkala z města skýtajícího veškeré civilizační vymoženosti?

doc. PhDr. Lubor Kysučan, Ph.D.

Katedra latinského jazyka a kultury, FF, OU

Lubor Kysučan (1968) působí jako docent na Katedře latinského jazyka a kultury FF OU. Ve své odborné práci se zabývá dějinami pozdní antiky, dějinami latinského jazyka, environmentálními dějinami starověkých civilizací a otázkami percepce přírody v klasickém starověku. Jeho zvláštní zájem náleží popularizaci antického odkazu a zkoumání jeho druhého života v pozdějších epochách evropské civilizace včetně naší současnosti. Této popularizaci se věnuje ve svých publikacích, výukových filmech i přednáškové činnosti. Je zakladatelem a spoluorganizátorem celonárodní soutěže v latině Certamen Latinum.

 

20:20 - 20:50 | komentovaná ukázka
menza

Francie a Španělsko – vezmeme vás na krátký výlet

Merci. Gracias. Tohle budou vaše slova, až se necháte pohltit krásou obou zemí a okusíte místní speciality.
Nechejte se unášet šarmem francouzských měst a temperamentem španělských rytmů. Čekají vás jazykové hry i krajové pochutiny. Přijďte a zjistěte, kolik francouzských a španělských slovíček se za tu krátkou návštěvu naučíte. Bienvenue, bienvenid@s!

Katedra romanistiky, FF, OU

20:30 - 21:00 | přednáška
menza

Na návštěvu k sousedům

Program Erasmus+ nabízí mladým lidem zkušenosti. A studenti toho hojně využívají. Jak se učí na univerzitách v Německu a Rakousku? Jsme flákači, nebo jsou na nás v Česku kladeny větší požadavky? Otevřeně a upřímně vám o hodinách na sousedních univerzitách prozradí studenti, kteří Erasmus zažili na vlastní kůži.

Mgr. Milan Pišl, Ph.D.

Katedra germanistiky, FF, OU

Je absolventem Filozofické fakulty Ostravské univerzity, kde v roce 2011 dokončil doktorské studium Německé filologie se specializací na emoční lingvistiku. Pravidelně vyučuje tlumočení na Hochschule Zittau/Görlitz v Německu a v rámci programu Erasmus+ absolvoval studijní pobyty ve Vídni a Erfurtu. Byl řešitelem či spoluřešitelem projektů z oblasti translatologie a podnikové komunikace, v rámci nichž byly vytvořeny multimediální a interaktivní výukové materiály. Jeho oblastí zájmu je translatologie, výzkum odborného jazyka a nových médií. Na katedře germanistiky Filozofické fakulty Ostravské univerzity působí jako odborný asistent se specializací na tlumočení a překlad, hospodářskou němčinu a podnikovou komunikaci. V rámci katedry je koordinátorem programu Erasmus+. Spolupracuje na překladech seriálových scénářů pro Českou televizi.

 

20:55 - 21:30 | komentovaná ukázka
menza

Cestování ve 21. století: Zážitky a výpravy do neznáma

Katedra anglistiky a amerikanistiky vám nabídne jedinečnou smršť cestopisů, zážitků a informací ze zahraničních výprav.
Slovem svět – příběhy mizejících jazyků nebo Poselství prachu: Mýty a legendy Šošonů. To je jen zlomek cestopisů a publikací doc.Miroslava Černého, které vystaví na Noci vědců. Kromě toho se můžete těšit na postřehy studentů katedry z jejich cest v rámci programu Erasmus+. PS:Pokud natrefíte na stopaře, následujte jej.

Katedra anglistiky a amerikanistiky, FF, OUAktivity v průběhu celého večera

17:00 - 22:00 | interaktivní ukázka
menza

Ajznboňáci a mašinfírové aneb Má lokomotiva volant?

Sen malého dítěte se stává skutečností. Strojvůdce usedá do své lokomotivy a vydává se na svou první cestu. 
I vy se můžete s námi vydat na svou cestu a zkusit si práci strojvůdce či průvodčího. Ale pozor! Bez jízdenky se nenastupuje. Děti mohou hádat, kterou jízdenku cvakali prababičky, babičky nebo jejich rodiče. Kolik tramvajových souprav jezdilo v Ostravě v dobách našich babiček, kolik stála nová tramvaj nebo kdy vyrazil do ulic první trolejbus? Toto a mnohem víc vám v diskuzi prozradí naši odborníci na historii dopravy z katedry historie. Nebo si můžete zkusit malý kvíz, kolik toho vlastně víte, či nevíte o dopravě…

Katedra historie, FF, OU

17:00 - 22:00 | interaktivní ukázka
menza

Místa v knihách ukrytá

Ocitněte se v románech oblíbených spisovatelů a poznejte místa, kde žijí jejich knižní hrdinové.
Kde čarovaly žítkovské bohyně? Kde zahynula Maryčka Magdonová? Kudy putoval dobrý voják Švejk? Kde hledat ježka v kleci? Kde leží Středozem? A Sedmikostelí? 

Katedra české literatury a literární vědy, FF, OU

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
menza

Plnou parou vpřed

Pozor, pozor! Do stanice Ostrava vjíždí Lokomobila D406. Kombinace leštěné mosazi a černého laku vás uchvátí. Nejen děti budou moci obdivovat funkční model lokomobily, aneb zjistěte, co má společného technika a umění. Do detailu propracovaný model uchvátí malé i dospělé.

dr. Květa Jordánová a studenti KDU

Katedra dějin umění, FF, OU

17:00 - 17:30 | komentovaná ukázka
menza

S velkou hlavou do velkého světa

Nemáte občas při cestování velké oči? Nemějte obavy, nejste v tom sami. Humorně, s nadsázkou, ale i s kapkou sarkasmu cestují studenti do zahraničí. Jejich okamžiky mimo domov zachycuje výstava karikatur a obrázků. Kam všude jezdí, co všechno zažívají a jaké lidi potkávají, si můžete prohlédnout na fotografiích.

dr. Jiří Muryc, Dr. Jelena Kupcevičová, Dmitry Klymenko

Katedra slavistiky, FF, OU

17:00 - 22:00 | interaktivní hry
menza

Slovanský strom (aneb Slovan všude bratra má)

Není piłka jako pilka a v piwnici vám nejspíš pivo nenačepují. Seznamte se s humornými jinakostmi slovanských jazyků a zrádnostmi zvukových podobností. V malém kvízu odhalte skryté významy českých slov v jiných jazycích. Seznamte se s problematikou mezijazykové homonymie – zábava zaručena.

Katedra slavistiky, FF, OU

19:45 - 20:15 | komentovaná ukázka
menza

S velkou hlavou do velkého světa

Nemáte občas při cestování velké oči? Nemějte obavy, nejste v tom sami. Humorně, s nadsázkou, ale i s kapkou sarkasmu cestují studenti do zahraničí. Jejich okamžiky mimo domov zachycuje výstava karikatur a obrázků. Kam všude jezdí, co všechno zažívají a jaké lidi potkávají, si můžete prohlédnout na fotografiích.

dr. Jiří Muryc, Dr. Jelena Kupcevičová, Dmitry Klymenko

Katedra slavistiky, FF, OU

Aula VŠB-TUO
Budova IT4Innovations
Budova CPIT
Geologický pavilon
Budova IET
Knihovna VŠB-TUO
Planetárium
Svět techniky Ostrava (STC)
Malý svět techniky U6
Filozofická fakulta OU
Pedagogická fakulta OU
Vědecká knihovna
Přírodovědecká fakulta OU
Budova FBI
Areál Lékařské fakulty
Mikrobus 1
Vědecký bus 1
Lékařská fakulta OU
Mikrobus 2
Mikrobus 3
Vědecký bus 2
Vědecký bus 3
Vědecký bus 4
Vědecký bus 5
Vědecký bus 6