Knihovna VŠB-TUO

Knihovna v areálu univerzity  je místem setkávání studentů a vědeckých pracovníků VŠB-TUO, ale půjčovat si knihy a využívat ostatních služeb může i kdokoliv zvenčí. V našich sbírkách najdete odborné knihy a časopisy, normy, vysokoškolské kvalifikační práce, ale i populárně naučnou literaturu. Knihovna má ve svém depozitáři také několik vzácných historických kousků, které vám rádi ukážeme. Podnikněte s námi cestu do hlubin knihovny, ale také do hlubin duší rektorů v posledním století naší univerzity.


V budově knihovny se setkávají nejen lidé, ale také různé obory, takže vás srdečně zveme do říše matematiky v komponovaném programu Sto let republiky – tisíce let matematiky.


http://knihovna.vsb.cz

 

 

Obrázek

 

Program

17:00 - 17:45 | komentovaná ukázka
skladiště, suterén

Cesta do hlubin knihovny

Komentovaná prohlídka největšího skladiště knihovny, nahlédnutí do kompaktních regálů, kde je uložen nejstarší fond knihovny z Příbrami. Jste v potemnělé knihovně, ze stropu visí pavučiny, slyšíte tiché kroky, za vámi začnou padat regály jako kostky domina a nad nimi se vznáší oblaka prachu? Připomíná vám to scénu z hororového filmu? Ponořte se s námi do hlubin naší knihovny, kam noha běžného uživatele nevstoupí, a prozkoumejte, co za 100 let na poli vědy vzniklo. Nahlédněte do kompaktních regálů, připomínající bankovní trezory a podívejte se, jaké hodnoty nám naši předkové zanechali.

Ústřední knihovna VŠB-TUO

17:00 - 21:00 | přednáška
studovna

Matematika světa

Vydejte se na cestu časem. Zvládneme spolu čtyři tisíce let matematiky ve čtyřech hodinách! Podíváme se na některé početní a geometrické znalosti nejstarších civilizací v dobovém kontextu a z pohledu dnešní doby.
17:00 Jak to začalo?
17:15 Mezopotámie
18:00 Egypt
19:00 Antika
20:00 A jak to bylo v jiných částech světa?

Dagmar Dlouhá, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FAST 

Mgr. Dagmar Dlouhá, Ph.D. Pracuje jako odborný asistent a tajemník Katedry matematiky Fakulty stavební Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v oboru učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, specializace matematika a deskriptivní geometrie a dokončila postgraduální studium oboru Automatizace a optimalizace technologických procesů na VŠB-TU Ostrava. Ve výzkumné a vědecké oblasti se zaměřuje na optimalizaci technologických procesů. Je autor nebo spoluautor článků v odborných časopisech a příspěvků na mezinárodních a národních konferencích. Je nadšená popularizátorka matematiky pro posluchače každého věku, od předškoláků až po Univerzitu třetího věku. Zajímá ji historie oborů, kterým se věnuje, a ctí jejich tradice.

17:00 - 17:45 | výstava
skladiště, suterén

Skvosty naší knihovny

Nejstarší a nejvzácnější knihou ve fondu naší knihovny zůstává Georgii Agricolae De re metallica libri XII, stěžejní dílo hornictví a hutnictví z r. 1561., dodnes se z něj čerpá. Letos exemplář pro velký úspěch vystavíme znovu a přidáme pár dalších významných historických kousků!

Ústřední knihovna VŠB-TUO

17:30 - 17:45 | komentovaná ukázka
1.patro, počítačová místnost v knihovně

O pí v (pří)zemí

V rámci krátkého komentovaného vstupu se dozvíte něco málo z historie pí, aneb proč se pro označení Ludolfova čísla používá symbol pí. Tyto komentované vstupy probíhají v rámci bloku "Hrátky v zemi GeoGebra".

Katedry matematiky a deskriptivní geometrie FAST a FS

18:00 - 18:45 | komentovaná ukázka
skladiště, suterén

Cesta do hlubin knihovny

Komentovaná prohlídka největšího skladiště knihovny, nahlédnutí do kompaktních regálů, kde je uložen nejstarší fond knihovny z Příbrami. Jste v potemnělé knihovně, ze stropu visí pavučiny, slyšíte tiché kroky, za vámi začnou padat regály jako kostky domina a nad nimi se vznáší oblaka prachu? Připomíná vám to scénu z hororového filmu? Ponořte se s námi do hlubin naší knihovny, kam noha běžného uživatele nevstoupí, a prozkoumejte, co za 100 let na poli vědy vzniklo. Nahlédněte do kompaktních regálů, připomínající bankovní trezory a podívejte se, jaké hodnoty nám naši předkové zanechali.

Ústřední knihovna VŠB-TUO

18:00 - 18:20 | přednáška
učebna Math Support Centre, 2.patro

Kočka v zemi čísel

Hotel manželů Hilbertových je pozoruhodné místo. Místo lidí v něm bydlí čísla... všechna čísla, na která si vzpomenete! Kromě čísel se hotelem potuluje kočka. A z hrátek, které čísla hrají, se jí točí hlava. Zamotá se i vám?

Jan Kotůlek, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FAST 

18:00 - 18:45 | výstava
skladiště, suterén

Skvosty naší knihovny

Nejstarší a nejvzácnější knihou ve fondu naší knihovny zůstává Georgii Agricolae De re metallica libri XII, stěžejní dílo hornictví a hutnictví z r. 1561., dodnes se z něj čerpá. Letos exemplář pro velký úspěch vystavíme znovu a přidáme pár dalších významných historických kousků!

Ústřední knihovna VŠB-TUO

18:30 - 18:45 | komentovaná ukázka
1.patro, počítačová místnost v knihovně

O pí v (pří)zemí

V rámci krátkého komentovaného vstupu se dozvíte něco málo z historie pí, aneb proč se pro označení Ludolfova čísla používá symbol pí. Tyto komentované vstupy probíhají v rámci bloku "Hrátky v zemi GeoGebra".

Katedry matematiky a deskriptivní geometrie FAST a FS

19:00 - 19:45 | komentovaná ukázka
skladiště, suterén

Cesta do hlubin knihovny

Komentovaná prohlídka největšího skladiště knihovny, nahlédnutí do kompaktních regálů, kde je uložen nejstarší fond knihovny z Příbrami. Jste v potemnělé knihovně, ze stropu visí pavučiny, slyšíte tiché kroky, za vámi začnou padat regály jako kostky domina a nad nimi se vznáší oblaka prachu? Připomíná vám to scénu z hororového filmu? Ponořte se s námi do hlubin naší knihovny, kam noha běžného uživatele nevstoupí, a prozkoumejte, co za 100 let na poli vědy vzniklo. Nahlédněte do kompaktních regálů, připomínající bankovní trezory a podívejte se, jaké hodnoty nám naši předkové zanechali.

Ústřední knihovna VŠB-TUO

19:00 - 19:20 | přednáška
učebna Math Support Centre, 2.patro

Matematika v zemích českých

Seznamte se s "českými" matematiky, kteří žili a pracovali před sto lety! Chcete vědět, který český matematik první dobyl "matematickou Mekku"? Nebo který spolupracoval s Albertem Einsteinem? Dozvíte se jak matematici přispěli k národnímu obrození, jak vystoupili ve sporu o pravost Rukopisů nebo jak se starali o lepší život obyčejných lidí.

Jan Kotůlek, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FAST 

19:00 - 19:45 | výstava
skladiště, suterén

Skvosty naší knihovny

Nejstarší a nejvzácnější knihou ve fondu naší knihovny zůstává Georgii Agricolae De re metallica libri XII, stěžejní dílo hornictví a hutnictví z r. 1561., dodnes se z něj čerpá. Letos exemplář pro velký úspěch vystavíme znovu a přidáme pár dalších významných historických kousků!

Ústřední knihovna VŠB-TUO

19:30 - 19:45 | komentovaná ukázka
1.patro, počítačová místnost v knihovně

O pí v (pří)zemí

V rámci krátkého komentovaného vstupu se dozvíte něco málo z historie pí, aneb proč se pro označení Ludolfova čísla používá symbol pí. Tyto komentované vstupy probíhají v rámci bloku "Hrátky v zemi GeoGebra".

Katedry matematiky a deskriptivní geometrie FAST a FS

20:00 - 20:45 | komentovaná ukázka
skladiště, suterén

Cesta do hlubin knihovny

Komentovaná prohlídka největšího skladiště knihovny, nahlédnutí do kompaktních regálů, kde je uložen nejstarší fond knihovny z Příbrami. Jste v potemnělé knihovně, ze stropu visí pavučiny, slyšíte tiché kroky, za vámi začnou padat regály jako kostky domina a nad nimi se vznáší oblaka prachu? Připomíná vám to scénu z hororového filmu? Ponořte se s námi do hlubin naší knihovny, kam noha běžného uživatele nevstoupí, a prozkoumejte, co za 100 let na poli vědy vzniklo. Nahlédněte do kompaktních regálů, připomínající bankovní trezory a podívejte se, jaké hodnoty nám naši předkové zanechali.

Ústřední knihovna VŠB-TUO

20:00 - 20:20 | přednáška
učebna Math Support Centre, 2.patro

Kočka v zemi čísel

Hotel manželů Hilbertových je pozoruhodné místo. Místo lidí v něm bydlí čísla... všechna čísla, na která si vzpomenete! Kromě čísel se hotelem potuluje kočka. A z hrátek, které čísla hrají, se jí točí hlava. Zamotá se i vám?

Jan Kotůlek, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FAST 

20:00 - 20:45 | výstava
skladiště, suterén

Skvosty naší knihovny

Nejstarší a nejvzácnější knihou ve fondu naší knihovny zůstává Georgii Agricolae De re metallica libri XII, stěžejní dílo hornictví a hutnictví z r. 1561., dodnes se z něj čerpá. Letos exemplář pro velký úspěch vystavíme znovu a přidáme pár dalších významných historických kousků!

Ústřední knihovna VŠB-TUO

20:30 - 20:45 | komentovaná ukázka
1.patro, počítačová místnost v knihovně

O pí v (pří)zemí

V rámci krátkého komentovaného vstupu se dozvíte něco málo z historie pí, aneb proč se pro označení Ludolfova čísla používá symbol pí. Tyto komentované vstupy probíhají v rámci bloku "Hrátky v zemi GeoGebra".

Katedry matematiky a deskriptivní geometrie FAST a FS

21:00 - 21:20 | přednáška
učebna Math Support Centre, 2.patro

Matematika v zemích českých

Seznamte se s "českými" matematiky, kteří žili a pracovali před sto lety! Chcete vědět, který český matematik první dobyl "matematickou Mekku"? Nebo který spolupracoval s Albertem Einsteinem? Dozvíte se jak matematici přispěli k národnímu obrození, jak vystoupili ve sporu o pravost Rukopisů nebo jak se starali o lepší život obyčejných lidí.

Jan Kotůlek, Katedra matematiky a deskriptivní geometrie FAST Aktivity v průběhu celého večera

17:00 - 22:00 | workshop
1.patro, počítačová místnost v knihovně

Hrátky v zemi GeoGebra

Poskládej tangram, vybarvi obrázek, počítej s beruškou, nakrájej pizzu se zlomky a poznej krásu křivek. Na jednotlivých počítačích budou pro vás připraveny interaktivní pomůcky a hry vytvořené ve vizualizačním programu GeoGebra.

Katedry matematiky a deskriptivní geometrie FAST a FS

17:00 - 22:00 | výstava
chodba před Math Support Centre, 2.patro

Jak se u nás učila matematika

Z jakých učebnic se učili studenti před sto lety? Jaké dostávali domácí úkoly? Kdo byli jejich profesoři? A jak je to dnes? Poznejte výuku na univerzitě z jiného úhlu pohledu!

Katedry matematiky a deskriptivní geometrie FAST a FS

17:00 - 22:00 | výstava
výpůjční oddělení

Prof. PhDr. Josef Theurer

Výstava o jednom z nejvýznamnějších rektorů VŠB, jehož působení je spjato se vznikem republiky a zachováním VŠB jako samostatné vysoké školy, od jehož úmrtí právě uplynulo 90 let.

Ústřední knihovna VŠB-TUO

17:00 - 22:00 | workshop
učebna Math Support Centre, 2.patro

Večer v zemi hlavolamů

Máte rádi hlavolamy, deskové hry, logické nebo matematické hříčky? Přijďte se pobavit a zároveň zapojit své mozkové závity! Nachystali jsme aktivity pro každého kdo si rád hraje, pro děti a duchem mladé od 5 do 105 let, od hříček pro děti po hlavolamy pro náročné.

Katedry matematiky a deskriptivní geometrie FAST a FS

Aula VŠB-TUO
Budova IT4Innovations
Budova CPIT
Geologický pavilon
Budova IET
Knihovna VŠB-TUO
Planetárium
Dolní Vítkovice
Filozofická fakulta OU
Pedagogická fakulta OU
Vědecká knihovna
Přírodovědecká fakulta OU
Budova FBI
Areál Lékařské fakulty
Mikrobus 1
Vědecký bus 1
Lékařská fakulta OU
Mikrobus 2
Mikrobus 3
Vědecký bus 2
Vědecký bus 3
Vědecký bus 4
Vědecký bus 5
Vědecký bus 6
Fakulta sociálních studií OU