Knihovna VŠB-TUO

Knihovna v areálu univerzity  je místem setkávání studentů a vědeckých pracovníků VŠB-TUO, ale půjčovat si knihy a využívat ostatních služeb může i kdokoliv zvenčí. V našich sbírkách najdete odborné knihy a časopisy, normy, vysokoškolské kvalifikační práce, ale i populárně naučnou literaturu. Knihovna má ve svém depozitáři také několik vzácných historických kousků. Jeden z nich vám v premiéře odhalíme během Noci vědců.

 

V budově knihovny se setkávají nejen lidé, ale také různé obory, takže vás srdečně zveme do Radioklubu ve 4. patře, kde můžete během Noci vědců obletět třeba celý svět! Přímo v Knihovně najdete také naše matematiky, kteří vám představí matematiku a deskriptivní geometrii v „lidské podobě“.


http://knihovna.vsb.cz

 

 

Obrázek

 

Program

18:00 - 18:20 | přednáška
NK201

Cesta časem do starověkého Egypta

Staň se na chvíli knězem ve starém Egyptě a seznam se s úkoly, které musel řešit. A někdy šlo i o život!

KMDG
Dagmar Dlouhá

18:00 - 19:00 | přednáška
studovna

Svět podle Agricoly

Všetranný a nadaný učenec Georgii Agricola sloužil v 16.století na dolech v Jáchymově jako lékař. To, co vypozoroval, sepsal do dvanácti svazků knihy, která se po svém vydání minimálně na 200 let stala nejužívanější příručkou pro dobývání rud a jejího zpracování. Můžeme z ní čerpat i dnes?

Mgr. Miroslav Lacko

Je členem Centra hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zabývá se dejinami hornictví a hutnictví ve střední Evropě od pozdního středověku až do poloviny 20.století, hospodářskými dějinami habsburské monarchie v raném novověku a dějinami obchodu s kovy v pozdním středověku a raném novověku. Je absolventem studia archívnictví a pomocných historických věd na Filozofické fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě, kde obhájil doktorát na téma Podnikání státu v spišsko-gemerské hornické oblasti do poloviny 19.století. Už v průběhu doktorského studia působil v zahraničí, získal několik prestižních stipendií v Rakousku a Německu. Je autorem více než 80 studií a článků, spoluautorem několika monografií, od roku 2008 je editorem ročenky o dějinách hornictví a hutnictví Montánní historie, členem redakčního kruhu časopisu OU Historica a od roku 2016 spolupracovníkem mezinárodní bibliografie o dějinách hornictví a hutnictví (za SR a ČR) německého montánnně historického časopisu Der Anschnitt.

19:00 - 19:20 | přednáška
NK201

Mobilita důvěrných dat

Poznejte tajemství šifrovaných zpráv. Obejdeme se při jejich psaní bez matematiky?

KMDG
Monika Jahodová

19:00 - 20:00 | přednáška
studovna

Svět podle Agricoly

Všetranný a nadaný učenec Georgii Agricola sloužil v 16.století na dolech v Jáchymově jako lékař. To, co vypozoroval, sepsal do dvanácti svazků knihy, která se po svém vydání minimálně na 200 let stala nejužívanější příručkou pro dobývání rud a jejího zpracování. Můžeme z ní čerpat i dnes?

Mgr. Miroslav Lacko

Je členem Centra hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Zabývá se dejinami hornictví a hutnictví ve střední Evropě od pozdního středověku až do poloviny 20.století, hospodářskými dějinami habsburské monarchie v raném novověku a dějinami obchodu s kovy v pozdním středověku a raném novověku. Je absolventem studia archívnictví a pomocných historických věd na Filozofické fakulte Univerzity Komenského v Bratislavě, kde obhájil doktorát na téma Podnikání státu v spišsko-gemerské hornické oblasti do poloviny 19.století. Už v průběhu doktorského studia působil v zahraničí, získal několik prestižních stipendií v Rakousku a Německu. Je autorem více než 80 studií a článků, spoluautorem několika monografií, od roku 2008 je editorem ročenky o dějinách hornictví a hutnictví Montánní historie, členem redakčního kruhu časopisu OU Historica a od roku 2016 spolupracovníkem mezinárodní bibliografie o dějinách hornictví a hutnictví (za SR a ČR) německého montánnně historického časopisu Der Anschnitt.

20:00 - 20:20 | přednáška
NK201

Cesty k matematickému poznání

Jsou cesty k matematice přímočaré nebo trnité? Asi se shodneme všichni, že jak pro koho:-)

RNDr. Pavel Ludvík, Ph. D.

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TUO

Je akademickým pracovníkem KMDG VŠB-TUO. Vystudoval matematickou analýzu na MFF UK v Praze a učí v Ostravě české a zahraniční studenty porozumět matematice. Odborně se zabývá především matematickou analýzou, a pak historií a didaktikou matematiky. Pro Knihu Zlín přeložil půvabnou sbírku matematických kouzel Tajemství bleskové matematiky. Zná zpaměti nejdelší český kalambúr a umí jezdit na jednokolce.

21:00 - 21:20 | přednáška
NK201

Cestovní kancelář matematika

Jak významné jsou mobility pro kariéru a život vůbec? Jakou roli v nich hraje matematika?

Jan Kotůlek

KMDGAktivity v průběhu celého večera

17:00 - 22:00 | workshop
PC místnost

GeoGebra - dynamický interaktivní software

Nasimuluj si na počítači pohyb kola motocyklu, skákání míče nebo průběh bláznivých funkcí. S GeoGebrou to není nikdy špatně!

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie KMDG a GeoGebra Institut

17:00 - 22:00 | výstava

Georgii Agricolae De re metallica libri XII v běhu času

Stěžejní dílo hornictví a hutnictví z r. 1561. Nejstarší a nejvzácnější kniha ve fondu naší knihovny, poprvé vystavena na veřejnosti. K prohlédnutí a zapůjčení budou také její novější vydání, tak jak je přinášel čas.

Ústřední knihovna VŠB-TUO

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
NK201

MOFO není UFO!

Mladí matematici a fyzikové mívají v létě soustředění MOFO v přírodě mezi horami, kde jim matematika a fyzika lépe lezou do hlavy. Možná právě proto vyhrávají olympiády…

KMDG

Petr Otipka

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
4. patro

Radioklub OK2KQM

Jak se k nám dostane zvukový signál z Lysé hory nebo i druhé strany Zeměkoule? Jak se pohybují vlny? Navštivte náš radioklub, pokusíme se spojit s mimozemštany!

Katedra telekomunikační techniky, FEI

Ing. Martin Tomis

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
NK201

Z Anglie přes Norsko na Moravu? Co jsou a jak fungují Math Support Centre?

Poznejte a vyzkoušejte naše matematické interaktivní hrátky s hlavolamy, skládačkami a kvízy.

KMDG
Magda Štěpánová
Arnošt Žídek

18:30 - 20:00 | komentovaná ukázka
před vchodem

Po kolejích za uměním!

Připravili jsme po vás architektonickou hru na vysokoškolských kolejích, zaměřenou na umělecká díla ve veřejném prostoru. Budete překvapeni, kolik jich tu je! Vylosovaný výherce dostane knihu o umění v areálu VŠB-TUO.

Ing.arch. Eva Špačková, Ph.D.
Katedra architektury, FAST, VŠB-TUO

Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.

Filozofická fakulta OU

Vystudovala Fakultu architektury VUT v Brně a doktorský program na FAST VŠB ‒ TU Ostrava. Je členkou České komory architektů. Souběžně s vlastní dlouholetou architektonickou praxí vyučuje na katedře architektury Fakulty stavební. Věnuje se odborné i osvětové publikační a vzdělávací činnosti v oboru architektury, zaměřuje se na architekturu 2. poloviny 20. století.  Na VŠB-TUO se věnuje architektuře a výtvarným dílům v univerzitním areálu. Spolupracuje se Společností Petra Parléře při pořádání a hodnocení architektonických soutěží O cenu Petra Parléře.

 

Absolvent oborů český jazyk a literatura a historie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity a postgraduálního studia Teorie a dějiny české literatury tamtéž. Svůj odborný zájem směřuje k české barokní literatuře a reflexí lázní v propagačních textech raného novověku a 19. století. Mimo literární oblast se zabývá kulturou regionu severní Moravy a českého Slezska, zvlášť pak dokumentací uměleckých děl (tzv. monumentálních realizací) pro architekturu a veřejný prostor počínaje 2. poloviny 20. století. Od roku 2011 je vědeckým pracovníkem Filozofické fakulty Ostravské univerzity (nyní Centrum regionálních studií a Katedra české literatury a literární vědy). Je členem Okrašlovacího spolku Za krásnou Ostravu.

 

Aula VŠB-TUO
Budova IT4Innovations
Budova CPIT
Geologický pavilon
Budova IET
Knihovna VŠB-TUO
Planetárium
Svět techniky Ostrava (STC)
Malý svět techniky U6
Filozofická fakulta OU
Pedagogická fakulta OU
Vědecká knihovna
Přírodovědecká fakulta OU
Budova FBI
Areál Lékařské fakulty
Mikrobus 1
Vědecký bus 1
Lékařská fakulta OU
Mikrobus 2
Mikrobus 3
Vědecký bus 2
Vědecký bus 3
Vědecký bus 4
Vědecký bus 5
Vědecký bus 6