Lékařská fakulta OU

Lékařská fakulta Ostravské univerzity

 

Když se vydáte ulicí Syllabova, uvidíte bílošedou budovu známou též jako INLEK. V bývalé nemocnici dnes rozvíjejí své schopnosti a dovednosti studenti a budoucí doktoři Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Na webu osu.cz najdete fakultu pod zkratkou ZY.


Dostupnost: Vědecký bus ZDARMA (zastávka Lékařská fakulta), tramvaj (Ředitelství Vítkovic, Palkovského), MHD autobus (Lékařská fakulta)

 

Obrázek

 

Program

17:00 - 20:30 | workshop
ZY 116

Dopravní nehoda na zkoušku

Houkání sirén, vyplašení lidé a poničená auta. Co všechno se děje s naším tělem při bouračce? Na dopravní nehodu se připravit nedá, ale čím více o nich budeme vědět, tím lépe můžeme třeba v případě záchrany zareagovat. Ví každý řidič, jak se správně zachovat? Přijďte si vyzkoušet základní postup a rozeberte ho s odborníkem. 

PhDr. Matouch

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, OU

17:00 - 18:30 | přednáška
ZY 101

Umění žít ve tmě

Hmat, čich a sluch. Tři smysly, které umožňují nevidomým vidět svět jinak, než ho vidíme my. Přijďte si poslechnout osobní příběh a zkušenosti ze života člověka, který zvládl překonat překážky svého handicapu a stal se samostatným. Rád by vás poznal i nejmenší vodící pes, se kterým se můžete osobně setkat a dozvědět se, jaké je jeho poslání. 

Tyfloservis, o. p. s. - klientka

17:00 - 18:00 | workshop
ZY 235

Význam kognitivní terapie v intenzivní péči

Poškození centrální nervové soustavy vede často k dlouhodobým následkům, které se projevují rovněž v oblasti kognitivních funkcí. Tyto deficity mohou v různé míře ovlivňovat myšlenkové procesy pacientů a tím komplikovat návrat do aktivit všedního života. Což má také vliv na kvalitu jejich života. Návštěvníci si mohou vyzkoušet možnosti kognitivní terapie tak, jak to cvičí také pacienti upoutaní na lůžko a získat informace o jejich významu. 

PhDr. Renáta Zoubková

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, OU

17:15 - 17:45 | přednáška
ZY 130

Krev – tekutina, která zachraňuje životy

Krevní transfúze – spojení krve dvou organismů. Proces, při kterém kapičky krve putují do těla nemocnému příjemci. Co vše se za tímto pojmem skrývá? Jak probíhá zpracování krve před jejím samotným podáním dalším pacientům? Jsou nějaká rizika pro pacienty, kteří transfúzi dostávají? O těchto a mnoha dalších otázkách bude hovořit primářka ostravského krevního centra Fakultní nemocnice doc. Čermáková.

Doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

Krevní centrum

Doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě  Univerzity Palackého v Olomouci.  Od roku 1994 pracuje v Krevním centru FN Ostrava, od roku 2001 na pozici primáře oddělení. V roce 2006 obhájila disertační práci na téma: Polymorfismus chemokinových receptorů u vybraných zánětlivých onemocnění. Od roku 2014 je docentkou vnitřního lékařství. Působí na Lékařské fakultě Ostravské unverzity, věnuje se pregraduální výuce studentů, je autorkou řady publikací a kapitol v monografiích, přednáší na národních i mezinárodních kongresech. Je propagátorkou bezplatného dárcovství krve a krevních složek. Je členkou České hematologické společnosti, Společnosti pro transfuzní lékařství a   členkou Mezinárodní společnosti pro transfuzní lékařství. Je členkou redakční rady časopisu Hematologie a Transfuze dnes.

17:15 - 18:00 | přednáška
ZY 129

Mobilita a motilita tenkého střeva

Délka tenkého střeva je 3–5 metrů a v našem organismu zaujímá plochu větší, než je rozloha tenisového hřiště. Proč musíme mít tenké střevo? A jaké procesy se ději uvnitř této dlouhé trubice? Na přednášce se budeme věnovat datům o fyziologii tenkého střeva, jeho základní stavbě a funkci a také významu pro organismus. 

prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc.

Katedra interních oborů, Lékařská fakulta, OU

17:30 - 18:30 | interaktivní ukázka
ZY 078, areál

NordicWalking

Nordicwalking, dynamická chůze s rovnými holemi. To přece není žádná věda! Ale aby tato zábava splnila také očekávané zvýšení kondice, je třeba ji dělat správně. Díky lektorce se dozvíte nejenom základní informace o samotném nordicwalkingu, ale také si jej prakticky vyzkoušíte se zapůjčenými holemi v areálu Lékařské fakulty. A ve večerních hodinách i s čelovkou.

Mgr. Korhelíková

Ústav ošetřovatelství a PA

18:00 - 18:30 | přednáška
ZY 129

Migrace populace a infekční nemoci

Parazité do našich organismů často vstupují bez vyzvání a způsobují nám vážná onemocnění. Infekční nemoci jsou hrozbou, která se v dnešní době migrace populace stává aktuální. Je opravdu třeba se tohoto obávat? A na co si případně dát pozor? Těmto a podobným otázkám se bude ve své přednášce věnovat doc. Maďar. 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA

Ústav ošetřovatelství a PA a Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Je novým vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Zabývá se cestovní medicínou a problematikou očkování. Patří mezi mediálně nejviditelnější lékaře, je skvělým pedagogem, aktivním cestovatelem a báječným člověkem. Zastává mnoho významných funkcí (Oxford Encyklopedie jej zařadila mezi nejvýznamnější osobnosti České a Slovenské republiky), ale přesto nezapomíná na lidskou stránku života. Z pozice ředitele humanitární organizace International Humanity organizuje mnoho humanitárních misí a mnoha se osobně účastní. Z pozice pedagoga fascinuje studenty českých i zahraničních univerzit (univerzity v ČR, SR, Estonsku, Finsku). Jako cestovatel procestoval více než 90 zemí světa. Jako lékař působí v největší síti očkovacích center v České republice. Je autorem mnoha cestopisů i odborných publikací (více než 450 publikací včetně učebnic a VŠ skript). Je předsedou redakční rady odborného časopisu Nozokomiální nákazy a časopisu Očkování a cestovní medicína, předsedou odborné Společnosti prevence nozokomiálních nákaz, prezidentem Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny. V roce 2015 se stal spolupracovníkem Královské lékařské akademie Velké Británie a Severního Irska a získal post-nominální titul: Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons. No prostě je to člověk, který stojí za poznání… 

18:00 - 18:30 | přednáška
ZY 235

Mobility protokol u pacientů v intenzivní péči

I pacienti upoutaní na lůžko mohou časně rehabilitovat. Jednou z možností je denní jízda na motomedu. Generalizovaná slabost je jednou z komplikací u nemocných na jednotkách intenzivní péče. Může významně ovlivnit průběh léčby. Je prokázán význam brzké mobilizace nejen u pacientů v intenzivní péči. Přijďte si poslechnout zkušenosti pacientů v resuscitační péči, kterým se časná mobilizace významně osvědčila. 

PhDr. Renáta Zoubková, studenti Mgr. Intenzivní péče

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, OU

18:30 - 20:00 | workshop
chodba před ZY 101

"Mobilita" ve světě lidí se zrakovým postižením

Přijďte se k nám ztratit z očí. Pouhých pár minut ve světě „neviditelných“ vám zajistí nezapomenutelný zážitek. Jaké je to být nevidomý a svěřit svůj osud do bílé hole? V podmínkách simulované nevidomosti si na okamžik můžete vyzkoušet žít se zrakovým postižením a projít se se slepeckou holí. 

Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D.

Tyfloservis, o.p.s.

18:30 - 20:00 | workshop
ZY 077, suterén/před budovou

Cesta ze tmy

Nabídněte ruku a pomozte druhým najít cestu. Staňte se průvodcem nevidomého. Vhodná pomoc ve vhodný čas aneb zásady správného průvodcovství. Co všechno musí člověk zvládnout, aby byl ten správný průvodce? Vyzkoušejte si tohle důležité poslání nebo vložte důvěru do druhých a staňte se na pár minut nevidomým. 

Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D.

Tyfloservis, o.p.s.

18:30 - 20:00 | workshop
ZY 077

Když silnější brýle nestačí

Za skly dioptrických brýlí se často skrývá jiný svět, než jaký si vůbec umíme představit. Rozhlédněte se kolem očima slabozrakých. Přijďte se podívat a vyzkoušet si některé kompenzační či optické pomůcky pro zrakově postižené. Také budeme simulovat zrakové vady, které vám dovolí vcítit se do role slabozrakého. 

Mgr. Lucie Skříšovská, Ph.D.

Tyfloservis, o.p.s.

19:00 - 19:30 | přednáška
ZY 130

Krev – tekutina, která zachraňuje životy

Krevní transfúze – spojení krve dvou organismů. Proces, při kterém kapičky krve putují do těla nemocnému příjemci. Co vše se za tímto pojmem skrývá? Jak probíhá zpracování krve před jejím samotným podáním dalším pacientům? Jsou nějaká rizika pro pacienty, kteří transfúzi dostávají? O těchto a mnoha dalších otázkách bude hovořit primářka ostravského krevního centra Fakultní nemocnice doc. Čermáková.

Doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D.

Krevní centrum

Doc. MUDr. Zuzana Čermáková, Ph.D., vystudovala všeobecné lékařství na Lékařské fakultě  Univerzity Palackého v Olomouci.  Od roku 1994 pracuje v Krevním centru FN Ostrava, od roku 2001 na pozici primáře oddělení. V roce 2006 obhájila disertační práci na téma: Polymorfismus chemokinových receptorů u vybraných zánětlivých onemocnění. Od roku 2014 je docentkou vnitřního lékařství. Působí na Lékařské fakultě Ostravské unverzity, věnuje se pregraduální výuce studentů, je autorkou řady publikací a kapitol v monografiích, přednáší na národních i mezinárodních kongresech. Je propagátorkou bezplatného dárcovství krve a krevních složek. Je členkou České hematologické společnosti, Společnosti pro transfuzní lékařství a   členkou Mezinárodní společnosti pro transfuzní lékařství. Je členkou redakční rady časopisu Hematologie a Transfuze dnes.

19:00 - 20:00 | interaktivní ukázka
ZY 078, areál

NordicWalking

Nordicwalking, dynamická chůze s rovnými holemi. To přece není žádná věda! Ale aby tato zábava splnila také očekávané zvýšení kondice, je třeba ji dělat správně. Díky lektorce se dozvíte nejenom základní informace o samotném nordicwalkingu, ale také si jej prakticky vyzkoušíte se zapůjčenými holemi v areálu Lékařské fakulty. A ve večerních hodinách i s čelovkou.

Mgr. Korhelíková

Ústav ošetřovatelství a PA

19:30 - 20:00 | přednáška
ZY 129

Migrace populace a infekční nemoci

Parazité do našich organismů často vstupují bez vyzvání a způsobují nám vážná onemocnění. Infekční nemoci jsou hrozbou, která se v dnešní době migrace populace stává aktuální. Je opravdu třeba se tohoto obávat? A na co si případně dát pozor? Těmto a podobným otázkám se bude ve své přednášce věnovat doc. Maďar. 

doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA

Ústav ošetřovatelství a PA a Ústav epidemiologie a ochrany veřejného zdraví

Je novým vedoucím Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Zabývá se cestovní medicínou a problematikou očkování. Patří mezi mediálně nejviditelnější lékaře, je skvělým pedagogem, aktivním cestovatelem a báječným člověkem. Zastává mnoho významných funkcí (Oxford Encyklopedie jej zařadila mezi nejvýznamnější osobnosti České a Slovenské republiky), ale přesto nezapomíná na lidskou stránku života. Z pozice ředitele humanitární organizace International Humanity organizuje mnoho humanitárních misí a mnoha se osobně účastní. Z pozice pedagoga fascinuje studenty českých i zahraničních univerzit (univerzity v ČR, SR, Estonsku, Finsku). Jako cestovatel procestoval více než 90 zemí světa. Jako lékař působí v největší síti očkovacích center v České republice. Je autorem mnoha cestopisů i odborných publikací (více než 450 publikací včetně učebnic a VŠ skript). Je předsedou redakční rady odborného časopisu Nozokomiální nákazy a časopisu Očkování a cestovní medicína, předsedou odborné Společnosti prevence nozokomiálních nákaz, prezidentem Fóra infekční, tropické a cestovní medicíny. V roce 2015 se stal spolupracovníkem Královské lékařské akademie Velké Británie a Severního Irska a získal post-nominální titul: Fellow of the Royal College of Physicians and Surgeons. No prostě je to člověk, který stojí za poznání… 

19:30 - 20:15 | workshop
budova ZY, aula, 3. patro

Protestní Týden pro vzdělanost: Za kvalitu!

Výdaje na vysoké školy vzhledem k HDP neustále klesají. Univerzity drží úroveň vzdělávání vysoko, ale se stávajícím způsobem financování se to do budoucna již nemusí dařit. Proto české univerzity v čele s Českou konferencí rektorů vyhlásily na 2. - 6. října protestní Týden pro vzdělanost, který spíše než bezhlavým protestem má být osvětovou kampaní s účelem rozšířit povědomí o podfinancovaném vysokém školství v České republice. Přijďte si v tom i vy udělat jasno. Jak financování univerzit funguje a v čem jsou české vysoké školy daleko za evropským standardem? Budete mít příležitost zeptat se na cokoli, co vás zajímá. Srdečně vás zveme k otevřené diskuzi!

Více informací o této problematice najdete na OU@live, živém online magazínu Ostravské univerzity: https://alive.osu.cz/ostravska-protesty-nerusi-3-miliardy-nestaci/

21:00 - 22:00 | přednáška
Aula, 3. patro (bez registrace, kapacita omezena)

Robert Fulghum / Listování

Robert Fulghum. Americký spisovatel, který svými myšlenkami ovlivnil miliony lidí na celém světě. Jedná se o scénické čtení, které přibližuje veřejnosti literaturu a snaží se dostat čtenářům pod kůži netradičním způsobem. S nově vydanými tituly od různých autorů objíždí herci zapojení do projektu LiStOvÁnÍ celou Českou republiku a náramně tak zapadají do tématu letošní Noci vědců – mobilita. V tomto konkrétním případě jde o novou knihu Opravář osudů, kterou si budou moci návštěvníci také zakoupit a nechat podepsat. Ve scénickém čtení představí herci Věra Hollá a Jiří Ressler knihu  „Co jsem to proboha udělal?“. Po představení bude následovat setkání s Robertem Fulghumem, během kterého se autora můžete na cokoli zeptat. 

Věra Hollá a Jiří Ressler, Robert Lee Fulghum

Americký spisovatel a myslitel, unitářský pastor, filozof, zpěvák, ale také učitel a hlavně autor bestselleru Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce. Člověk, který svými myšlenkami ovlivnil miliony lidí na celém světě – jen této knihy se prodalo přes 20 milionů výtisků. Čtyřikrát objel svět, stal se mnichem v zen-budhistickém klášteře, pracoval jako kovboj, barman i učitel hry na kytaru. Má několik vysokoškolských titulů, ale jak i titul výše zmíněné knihy prozrazuje, za tu nejdůležitější považuje školu života.

 

A právě to je i jeho poselstvím, které k lidem vysílá krátkými fejetony ve svých knihách. Jeho texty primárně neformulují velké myšlenky – ty přicházejí samy teprve ve čtenářově hlavě. Píše o všedních věcech, které každý zná a prožívá, a přesto o nich nemluví. Dokáže se čtenáře dotknout někde hluboko na duši, kde ani netušil, že někdo dosáhne. A to je právě to kouzlo, které na Robertu Fulghumovi jeho čtenáři tolik zbožňují.

 Aktivity v průběhu celého večera

17:00 - 22:00 | výstava
budova ZU

Anatomie pohybu v průběhu našeho života

Přijďte si s vyučujícími a studenty lékařské fakulty popovídat na téma mobilita. Na ústavu anatomie dostává toto slovo naprosto hmatatelnou podobu. Zjistěte, díky čeho jsme celý život v pohybu a jak se v jeho průběhu měníme.

Ústav anatomie, OU

17:00 - 22:00 | workshop
budova INLEK, ZY 127

Být starý může být zábava

Návštěvníci si mohou vyzkoušet různé kompenzační pomůcky, které doprovázejí stáří. Také si mohou vyzkoušet „model starého člověka“ a pochopit tak veškerá pohybová omezení seniora.

Program je připraven pro všechny věkové kategorie.

Veškeré aktivity jsou pojaty jak zábavnou, tak vzdělávací formou.

V 19:00 a a 20:15 budou probíhat krátké přednášky.

Ústav ošetřovatelství a porodní asistence, OU

17:00 - 22:00 | workshop
ZY 130

Daruj krev – zachráníš život

Lidská krev je červený zázrak, který zachraňuje lidské životy. Žádná kapka nesmí být ztracena. Je dost dárců? Můžu se i já stát dárcem krve? Co všechno dárcovství obnáší a jak je to s dárcovstvím kostní dřeně? Přijďte si vyrobit kapku krve, vykreslit krevní oběh, poskládat krevní soustavu a mnoho dalších aktivit určených pro malé i velké děti.

Bc. Kalužová

Krevní centrum

17:00 - 22:00 | workshop
budova INLEK

Dítě v pohybu

Skákání, lezení, běhání – to je dítě v pohybu. Přijďte si vyzkoušet hravá cvičení a zjistit, jak jsou vaše děti zručné a obratné. Připraveny jsou ukázky pohybových her pro děti i dospělé.

Workshop budou mít na starosti studenti z oboru ošetřovatelská péče v pediatrii pod vedením Ústavu ošetřovatelství a porodní asistence

17:00 - 22:00 | workshop
ZY 155

Medvídkova nemocnice

Medvídkova nemocnice je projekt studentů medicíny, který pomáhá dětem zbavit se strachu z bílých plášťů. Děti si s sebou přinesou svého oblíbeného medvídka (nebo jakéhokoliv jiného plyšáka), kterému vymyslely nějakou nemoc. Tím se dostávají do role rodiče a mohou tak beze strachu přihlížet základním vyšetřením, která jsou na medvídkovi - pacientovi prováděna. Spolu s tím také přijímají určitou zodpovědnost, čímž si uvědomí důležitost a nutnost návštěvy lékaře nebo nemocnice. Děti si tak lépe uvědomí, že cílem lékaře není ubližovat, ale pomoci.

Medici

17:00 - 22:00 | workshop
ZY 102

Než půjdeme do toho

Mgr. Štěpánová

Katedra intenzivní medicíny a forenzních oborů, Lékařská fakulta, OU

17:00 - 21:00 | workshop
ZY 256

Rozhýbejte mozkové závity

Návštěvníci si budou moci procvičit své mozkové závity, rozhýbat neurony a myšlenky, zkusit si různá cvičení na trénink paměti. Aktivity jsou vhodné pro malé i velké, mladé i starší, moudré i učící se, aktivní i línější... Zkrátka každý si bude moci najít to své.

Eva Janíková / Mgr. Jarmila Siverová, Ph.D. - DSS Radvanice, studentka NMgr. Geriatrie

17:00 - 22:00 | workshop
ZY 243 (Respirium)

Zvedáme lidem tlak

"Málem jsem vypustila duši!" Začít sportovat stojí dávku přemlouvání a když už se do toho pustíte, máte pocit, že brzy umřete. Jak je na tom vaše tepová frekvence a tlak před a po pohybové zátěži? O kolik se zrychlí a jaký je vůbec normální srdeční tep a puls? Nastavte ruku, změříme vás!

Studenti - medici

Aula VŠB-TUO
Budova IT4Innovations
Budova CPIT
Geologický pavilon
Budova IET
Knihovna VŠB-TUO
Planetárium
Svět techniky Ostrava (STC)
Malý svět techniky U6
Filozofická fakulta OU
Pedagogická fakulta OU
Vědecká knihovna
Přírodovědecká fakulta OU
Budova FBI
Areál Lékařské fakulty
Mikrobus 1
Vědecký bus 1
Lékařská fakulta OU
Mikrobus 2
Mikrobus 3
Vědecký bus 2
Vědecký bus 3
Vědecký bus 4
Vědecký bus 5
Vědecký bus 6