Vědecká knihovna

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je největší knihovnou v našem kraji. Nabízí ve svém fondu více než milion publikací – knih, časopisů, norem, patentů, audioknih a dalších.

 

Ty nejvzácnější, nejkrásnější a nejzajímavější dokumenty můžete vidět právě během Ostravské noci vědců. V tento den budete mít možnost nahlédnout do zákulisí knihovny, kam čtenáři běžně nemají přístup – především si můžete prohlédnout spletité podzemní sklady plné knih. Připraveny jsou také dvě zajímavé přednášky, které odpoví na aktuální otázky - jak proměna mobility v 21. století změní tvář Ostravy a proč lidé migrují. Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě sídlí v budově Nové radnice na Prokešově náměstí v centru Ostravy.


http://www.svkos.cz

Obrázek

 

Program

17:00 - 17:45 | přednáška
studovna

Jak proměna mobility v 21. století změní tvář Ostravy

Architekti a urbanisté pracují s mnoha informacemi a proměnnými, které ovlivňují výsledky jejich práce. Způsoby, jakými se dnes transportují lidé, informace nebo suroviny, jsou jistě jiné, než jaké fungovaly ještě před několika lety. Jak tyto dynamické změny ovlivňují a v budoucnu změní podobu našich měst? Jaká bude Ostrava za desítky let?

Tomáš Čech
POLYCHROME

Pracuje jako architekt, novinář a lektor. V roce 2016 založil platformu POLYCHROME, která chce vytvářet architekturu odpovídající různorodosti dnešních dní. Zároveň popularizuje a vysvětluje architekturu veřejnosti, především dětem a mládeži, a přitom se zaměřuje na soudobé nástroje navrhování a rozvoje. Působí jako lektor Letní školy architektury, je pravidelným průvodcem Dne architektury.


Píše pro webový magazín Czechdesign a publikoval v časopise ARCH nebo v magazínech EARCH. a Homepix. Založil spolek ARCHOS pořádající přednášky a podporující sebevzdělávání na poli architektury. 

POLYCHROMEARCHOS

18:00 - 18:30 | komentovaná ukázka
podzemí

Sfárejte za vědomostmi

Co skrývají podzemní sklady naší knihovny? Vydejte se s námi na místa, kam se běžný smrtelník nedostane.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Ing. Marcela Stehlíková

19:00 - 19:45 | přednáška
studovna

Proč lidé migrují

Migrace v současnosti patří k nejvíce diskutovaným tématům jak veřejností, tak i mezi politiky. Proč byla, je a bude „Země“ v pohybu?

Doc.Ing. Mariola Pytlíková, Ph.D.

Katedra národohospodářská, EkF, VŠB-TUO

Mariola Pytliková působí jako docent na VŠB - Technické univerzitě v Ostravě a jako odborný asistent na CERGE-EI v Praze. Dříve pracovala jako vědecký pracovník na Dánském institutu vlády pro vědu a výzkum v Kodani (KORA), a jako odborný asistent a postgraduální vědecký pracovník na Aarhuské univerzitě v Dánsku. Doktorát v oboru ekonomie získala na Aarhuské univerzitě (ASB, AU) v roce 2006. Dr. Pytliková spolupracuje v rámci Research Fellowship s prestižními institucemi jako Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM) na University College London v Londýně, Institute for Study of Labour (IZA) v Bonnu, Center for Corporate Performance (CCP) v Kodani a Central European Labour Studies Institute (CELSI) v Bratislavě. V minulosti uskutečnila řadu zahraničních studijních pobytů či stáží, pobývala např. na Princetonské univerzitě, Univerzitě Illinois v Chicagu, Univerzitě Reggio Emilia v Modeně a na Univerzitě Pompeu Fabra (UPF) v Barceloně.

 

Doc. Pytliková se zabývá tématy v oblasti ekonomie trhu práce a pracovně-právních vztahů. Ve svém výzkumu se věnuje tématům týkajícím se mezinárodní migrace, studuje např. determinanty a důsledky mezinárodní migrace a etnické diverzity pracovních sil. V této oblasti se Mariola v současnosti věnuje vlivu jazykové blízkosti, změny klimatu, postojů vůči přistěhovalcům, sociálních dávek, práv přistěhovalců a konfliktů na mezinárodní migraci. Dále se zabývá strukturou a dynamikou mezd na trhu práce, genderovými rozdíly a příjmovými nerovnostmi na trhu práce. Doc. Pytliková publikovala v řadě prestižních mezinárodních vědeckých časopisů, jako je např. The Economic Journal, European Economic Review, Journal of Environmental Economics and Management, Journal of Population Economics, European Journal of Population, International Migration Review, Labour, Finance a Úvěr a Economics of Transition, a podílela se na monografiích publikovaných v nakladatelstvích jako Springer, Routledge, Palgrave Macmillan, Cambridge University, Aarhus University Press a VŠB – TU Ostrava Press.

 

V roce 2015 obdržela prestižní cenu Kateřiny Šmídkové od České společnosti ekonomické za svou vědeckou práci v oblasti trhu práce a mezinárodní migrace, v roce 2005 cenu Mladého ekonoma. V letech 2015 a 2016 pak obdržela cenu děkanky Ekonomické fakulty VŠB - TU za nejlepší články za roky 2012-2014 a 2013-2015.

20:00 - 20:30 | komentovaná ukázka
podzemí

Sfárejte za vědomostmi

Co skrývají podzemní sklady naší knihovny? Vydejte se s námi na místa, kam se běžný smrtelník nedostane.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Ing. Marcela StehlíkováAktivity v průběhu celého večera

17:00 - 22:00 | výstava
půjčovna

Letem knihosvětem

Letem světem od nejstarších knih z fondů knihovny přes faksimile uměleckých rukopisů, které nejsou běžně přístupné, až po současné publikace se zajímavou vazbou, knihy v Braillově písmu, elektronické čtečky či audioknihy.

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace

Ing. Marcela Stehlíková

Aula VŠB-TUO
Budova IT4Innovations
Budova CPIT
Geologický pavilon
Budova IET
Knihovna VŠB-TUO
Planetárium
Svět techniky Ostrava (STC)
Malý svět techniky U6
Filozofická fakulta OU
Pedagogická fakulta OU
Vědecká knihovna
Přírodovědecká fakulta OU
Budova FBI
Areál Lékařské fakulty
Mikrobus 1
Vědecký bus 1
Lékařská fakulta OU
Mikrobus 2
Mikrobus 3
Vědecký bus 2
Vědecký bus 3
Vědecký bus 4
Vědecký bus 5
Vědecký bus 6