Velký svět techniky

Velký svět techniky je unikátní architektonická budova Josefa Pleskota, jediná nově postavená v areálu Dolních Vítkovic. Jejím hlavním smyslem je popularizovat vědu a zpřístupňovat její výsledky široké veřejnosti.

 

Jako předzvěst Ostravské noci vědců jsme připravili dopolední program pro školy. Na náměstíčku mezi Gongem a Malým světem techniky U6 vytvoří žáci ostravských škol pod vedením lektorů Světa techniky živý model šroubovice DNA. Následně v učebnách Velkého světa techniky naváže program s tématikou DNA pro školy do 14 hodin.

 

Od 17 hodin vás zveme do budov a okolí Velkého a Malého světa techniky U6, kde budou ve vybraných expozicích probíhat komentované ukázky a přednášky vědců Ostravské univerzity i VŠB – Technické univerzity Ostrava.

Budovy nebudou návštěvníkům zpřístupněny volně! Jednotlivé skupiny zájemců o konkrétní program vždy vyzvedne průvodce u recepce Velkého světa techniky.

 

http://www.stcostrava.cz

 

Obrázek

Program

17:00 - 17:45 | přednáška
kinosál

Zůstat či odejít?

Někteří obyvatelé Ostravy zvažují odchod z města. Jaké důvody je k tomu vedou? Odejdou nadobro nebo se chtějí usídlit v jejím okolí?

Ing. Jiří Balcar, Ph.D.
Katedra národohospodářská, Ekonomická fakulta, VŠB-TUO

10 let svého profesního života strávil v roli konzultanta a následně manažera v soukromé poradenské společnosti, kde se zabýval převážně strategickým plánováním (např. Národní RIS3 strategie nebo strategie rozvoje města Ostravy), analytickou a výzkumnou činností (např. studie pro Evropskou komisi, ICT ILO nebo MŠMT) a podnikovým poradenstvím v oblasti lidských zdrojů. Již v této době intenzivně spolupracoval na výuce a výzkumu s většinou vysokých škol v Moravskoslezském kraji. V současné době pracuje jako vedoucí katedry na Ekonomické fakultě VŠB-TUO, kde se i nadále věnuje tématům trhu práce, zejména lidskému kapitálu, rozvoji měkkých dovedností a podpoře zaměstnanosti. Jeho cílem je svou pedagogickou a hlavně prakticky zaměřenou vědecko-výzkumnou prací přispívat k rozvoji lidských zdrojů v ČR a zvláště pak v Moravskoslezském kraji.

18:00 - 18:30 | přednáška
kinosál

Nové trendy v biomedicínském inženýrství aneb medicína v pohybu

Málokdo si uvědomuje, jak velkou roli v diagnostice a léčbě nemocí hraje technika. Jakým směrem se ubírají moderní zdravotnické přístroje a technologie? Co a jak lze ještě zmenšovat?

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TUO

Je pracovníkem Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava. Zabývá se systémy vzdálené domácí péče a využitím inerciálních senzorů v lékařství pro diagnostiku pohybů například v aplikaci objektivizace procesu rehabilitace dolních končetin.  Je absolventem VŠB – Technické univerzity Ostrava v oborech Měřicí a řídicí technika se zaměřením na biomedicínu a Technické kybernetiky. V průběhu studia působil ve výzkumném týmu dynamiky buněk na Université Joseph Fourier v Grenoble, Francie (nyní Université Grenoble-Alpes). V rámci post-doktorské stáže působil ve Francii na  Lyonském institutu nanotechnologií, laboratoři biomedicínských senzorů pod vedením profesora Norberta Nouryho. Je autorem nebo spoluautorem více než 60 článků, dvou patentů a mnoha dalších forem ochran duševního vlastnictví. Aktivně spolupracuje s firmami působícími v oboru biomedicínského inženýrství, podílí se na rozvoji oborů biomedicínského inženýrství nejen na VŠB – TU Ostrava a pravidelně přednáší v zahraničí. Je předsedou kontrolní komise České společnosti pro zdravotnickou techniku a členem dalších odborných společností zabývajících se biomedicínským inženýrství jak v ČR, tak v zahraničí.  

18:30 - 19:00 | komentovaná ukázka
v expozicích, sraz u recepce

Co vše lze v lidském těle zobrazit a nahradit

Jak můžeme sledovat pohybující se tkáně v lidském těle? Představíme vám principy zobrazovacích metod a také konkrétní implantáty a protézy, které se musí v našem těle cítit jako doma.

Doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. a Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, VŠB-TUO

19:00 - 19:45 | přednáška
kinosál

Děti na cestě aneb dětská migrace v širších souvislostech

Jaká jsou fakta, globální trendy a statistiky fenoménu migrace dětí? Proč děti ze Subsaharské Afriky míří do Evropy? V přednášce se zaměříme na hlavní příčiny této migrace, zvláště na chudobu, nerovnost a nedostatečnou úroveň lidského rozvoje v subsaharské Africe.

Ing. Eva Kovářová, Ph.D.
Katedra evropské integrace, Ekonomická fakulta, VŠB-TUO

Je členkou katedry evropské integrace Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Je absolventkou magisterského studia oboru Finance a doktorského studia  oboru Ekonomie téže fakulty. Od svého nástupu na katedru evropské integrace v roce 2009 zajišťuje výuku předmětů zaměřených na problematiku globalizace světové ekonomiky, globálních problémů, mezinárodních organizací a integračních procesů v evropském i světovém kontextu.


Od roku 2014 věnuje ve své vědeckovýzkumné práci pozornost zemím Subsaharské Afriky, jejich sociálně ekonomickým a rozvojovým problémům, jejich začlenění do světové ekonomiky a vztahům s Evropskou unií. Aktuálně se ve svém výzkumu věnuje otázkám chudoby, lidského rozvoje a blahobytu. Výsledky svého výzkumu prezentovala v odborných časopisech a na vědeckých konferencích, jak v tuzemsku, tak v zahraničí.

 

Je hrdou maminkou 6leté holčičky, a proto se snaží aktivně přispívat k řešení aktuálních výzev současného světa. Dlouhodobě sleduje a jako dárce podporuje činnost několika mezinárodních organizací zaměřených na řešení naléhavých rozvojových problémů.

19:00 - 19:30 | komentovaná ukázka
v expozicích, sraz u recepce

Vznik a přenos biologických signálů

Co vše je třeba udělat pro to, aby se tělo dalo do pohybu? Jak se v živém organismu přenáší informace? Vysvětlíme vám, jak se šíří zvuk, jak jej vnímáme a jak jej můžeme využít k diagnostice.

Doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. a Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, VŠB-TUO

20:00 - 20:30 | přednáška
kinosál

Nové trendy v biomedicínském inženýrství aneb medicína v pohybu

Málokdo si uvědomuje, jak velkou roli v diagnostice a léčbě nemocí hraje technika. Jakým směrem se ubírají moderní zdravotnické přístroje a technologie? Co a jak lze ještě zmenšovat?

Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, FEI, VŠB-TUO

Je pracovníkem Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a informatiky VŠB – Technické univerzity Ostrava. Zabývá se systémy vzdálené domácí péče a využitím inerciálních senzorů v lékařství pro diagnostiku pohybů například v aplikaci objektivizace procesu rehabilitace dolních končetin.  Je absolventem VŠB – Technické univerzity Ostrava v oborech Měřicí a řídicí technika se zaměřením na biomedicínu a Technické kybernetiky. V průběhu studia působil ve výzkumném týmu dynamiky buněk na Université Joseph Fourier v Grenoble, Francie (nyní Université Grenoble-Alpes). V rámci post-doktorské stáže působil ve Francii na  Lyonském institutu nanotechnologií, laboratoři biomedicínských senzorů pod vedením profesora Norberta Nouryho. Je autorem nebo spoluautorem více než 60 článků, dvou patentů a mnoha dalších forem ochran duševního vlastnictví. Aktivně spolupracuje s firmami působícími v oboru biomedicínského inženýrství, podílí se na rozvoji oborů biomedicínského inženýrství nejen na VŠB – TU Ostrava a pravidelně přednáší v zahraničí. Je předsedou kontrolní komise České společnosti pro zdravotnickou techniku a členem dalších odborných společností zabývajících se biomedicínským inženýrství jak v ČR, tak v zahraničí.  

20:30 - 21:00 | komentovaná ukázka
v expozicích, sraz u recepce

Co vše lze v lidském těle zobrazit a nahradit

Jak můžeme sledovat pohybující se tkáně v lidském těle? Představíme vám principy zobrazovacích metod a také konkrétní implantáty a protézy, které se musí v našem těle cítit jako doma.

Doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. a Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, VŠB-TUO

21:00 - 21:30 | komentovaná ukázka
v expozicích, sraz u recepce

Vznik a přenos biologických signálů

Co vše je třeba udělat pro to, aby se tělo dalo do pohybu? Jak se v živém organismu přenáší informace? Vysvětlíme vám, jak se šíří zvuk, jak jej vnímáme a jak jej můžeme využít k diagnostice.

Doc. Ing. Marek Penhaker, Ph.D. a Doc. Ing. Martin Černý, Ph.D.

Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství, VŠB-TUOAktivity v průběhu celého večera

17:00 - 22:00 | komentovaná ukázka
před budovou

Archeometalurgie aneb Železo nás naučili vyrábět Keltové

V čem a jak vyráběly železo starobylé národy? Co všechno se s železem musí stát, aby nebylo křehké a stala se z něj ocel pro výrobu nářadí, zbraní a dalších výrobků? V historické tavící peci vyrobíme železo a vysvětlíme vám, jak průmyslová revoluce změnila svět, jak se v průběhu doby vyvíjely technologie a jaké úkoly musí zvládnout materiáloví inženýři dnes.

Ukázka bude probíhat pouze za příznivého počasí – děkujeme za pochopení

Katedra tepelné techniky
FMMI, VŠB-TUO

17:00 - 20:00 | interaktivní ukázka
foyer vedle recepce

Chci už konečně bydlet ve svým!

Říká se, že všude dobře, doma nejlíp. Co když se ale ocitnete v situaci, kdy doma není nejlíp? Problémem obtížné bytové situace se zabývají členové Akční skupiny s lidmi bez domova, kteří na podzim loňského roku představili novou divadelní hru „Chci už konečně bydlet ve svým!“. Nechte se na výstavě fotografií vtáhnout do děje představení a nahlédněte do životů lidí bez domova. Vyzkoušejte si techniku živých soch, která je v divadle využívána. Průvodce vám budou dělat zkušení lidé, kteří bezdomovectví zažili na vlastní kůži.

Fakulta sociálních studií
Členové a členky skupiny ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova, Eliška Černá (FSS OU)

Vystudovala sociální práci na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity a následně sbírala zkušenosti z této oblasti v Česku i v zahraničí. Profesně se posledních devět let věnuje především bezdomovectví a sociálnímu bydlení. Na dané téma přednáší na Ostravské univerzitě a realizuje výzkumy. Spolupracuje s lidmi bez domova, Platformou pro sociální bydlení a Evropskou akční koalicí pro právo na bydlení a na město. 

 

17:00 - 20:00 | interaktivní ukázka
zastávka autobusu, Zábřeh <> Vítkovice

Na cestě ze Syllabky do DOV

Nastupuji do správných dveří? A kam to vůbec jede? Zažijte cestování MHD na slepo.  

„Veď mě na chvíli, půjdu poslepu.“ Určitě dáte za pravdu, že jste to alespoň jednou za život zkusili. A pokud ne, teď je ta správná chvíle. V kyvadlovém autobuse na trase Syllabova a Dolní oblast Vítkovic totiž zažijete nevšední cestování. Jaké to je přepravit se z jednoho místa na druhé, když nevidíte nebo nemůžete jít po svých? Zavřete oči a nechte se vést zkušenými průvodci nebo cestujte sami se zapůjčenými kompenzačními pomůckami.

Fakulta sociálních studií
Anna Krausová

Aula VŠB-TUO
Budova IT4Innovations
Budova CPIT
Geologický pavilon
Budova IET
Knihovna VŠB-TUO
Planetárium
Svět techniky Ostrava (STC)
Malý svět techniky U6
Filozofická fakulta OU
Pedagogická fakulta OU
Vědecká knihovna
Přírodovědecká fakulta OU
Budova FBI
Areál Lékařské fakulty
Mikrobus 1
Vědecký bus 1
Lékařská fakulta OU
Mikrobus 2
Mikrobus 3
Vědecký bus 2
Vědecký bus 3
Vědecký bus 4
Vědecký bus 5
Vědecký bus 6