Pořadatelé

Ostravská univerzita

 

Ostravská univerzita je více než vzdělávací institucí. Kromě svých dvou základních rolí, kterými jsou vzdělávání a věda a výzkum, se velmi silně zaměřuje i na svou třetí, často univerzitami podceňovanou: roli aktivního hráče na poli kulturního a společenského života, který svými aktivitami pozitivně ovlivňuje obyvatelstvo. A zejména v našem průmyslovou historií zasaženém regionu považujeme za důležité podněcovat v lidech chuť poznávat, objevovat a rozšiřovat si obzory. I proto jsme v roce 2013 do Ostravy přinesli evropský projekt Researcher´s Night, který dnes úspěšně funguje pod názvem Noc vědců v mnoha městech České republiky. Jsme mladá, dynamická univerzita, která si zakládá na osobním přístupu a nabízí studium v mnoha různých oborech - od přírodních, humanitních a sociálních věd přes lékařství až po umění. Proto věříme, že máme co nabídnout opravdu každému.

 

http://www.osu.cz   https://www.facebook.com/ostravska.univerzita   https://alive.osu.cz/

 

Kontakty

Mgr. Adam Soustružník – tiskový mluvčí, 553 46 1014, 724 919 614, adam.soustruznik@osu.cz
Ing. Petra Čubíková – koordinátorka programu Ostravské noci vědců, 734 723 450, petra.polesova@osu.cz

 

 

VŠB - Technická univerzita Ostrava

 

VŠB – Technická univerzita Ostrava existuje už 165 let. Ve výuce i výzkumu vychází z hlubokých znalostí tradičních oborů, ale průběhu času se stala moderní polytechnickou univerzitou. Na sedmi fakultách a v univerzitních studijních programech nabízí studium unikátních oborů, absolventi se velmi dobře uplatní v praxi, a to s nadprůměrným platem. Univerzitní kampus je jeden z největších ve střední Evropě, studium, ubytování, stravování, ale také sportovní i kulturní vyžití, mají studenti jako na dlani. Součástí univerzity je také superpočítač Salomon, který patří do stovky nejvýkonnějších superpočítačů na světě.

 

http://www.vsb.cz   https://www.facebook.com/vsbtuo

 

Kontakty

Ing. Petra Halíková - tisková mluvčí, 739 529 442, petra.halikova@vsb.cz
Mgr. Jarmila Černá - koordinátorka programu, 734 174 105, jarmila.cerna@vsb.cz

 

 

Svět techniky Ostrava - Dolní Vítkovice

 

Svět techniky Ostrava je jedním ze 4 českých science learningových center. Tvoří ho dvě budovy. Velký svět techniky – unikátní architektonická budova Josefa Pleskota jediná nově postavení v areálu Dolních Vítkovic a bývalá VI. energetická ústředna vítkovických železáren, nyní  Malý svět techniky U6.

 

Hlavním smyslem a cílem této jedinečné infrastruktury je popularizovat vědu a zpřístupňovat její výsledky široké veřejnosti. V rámci Ostravské noc vědců se zde odehraje několik zajímavých přednášek ostravských vědců a netradičních prezentací odborných vědeckých pracovišť Ostravské univerzity i Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Budovy nebudou návštěvníkům zpřístupněny volně! Jednotlivé skupiny zájemců o konkrétní program vždy vyzvedne průvodce u recepce Velkého světa techniky či Malého světa techniky U6.

 

http://www.stcostrava.cz

 

Kontakty

Mgr. Pavlína Copková - tisková mluvčí, 607 031 050, pavlina.copkova@dolnivitkovice.cz

Mgr. Ivana Češková - koordinátorka programu, 727 973 936, ivana.ceskova@dolnivitkovice.cz

 

 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě

 

Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě je největší knihovnou v našem kraji. Nabízí ve svém fondu více než milion publikací – knih, časopisů, norem, patentů, audioknih a dalších.


http://www.svkos.cz

 

Kontakty

Mgr. Monika Oravová - koordinátorka, 725 463 496, oravova@svkos.cz
Ing. Marcela Stehlíková - tisková mluvčí, 731 680 947, stehlikova@svkos.cz